อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

"ยุพา" เซ็นโยกวัฒนธรรมจังหวัด-ผอ.เฝ้าระวังฯ

ปลัดวธ. ชี้เพื่อทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ตามความเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.58 น.

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 282/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัด วธ. เป็นวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 2.นางสุภัทร กิจเวช วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท เป็น ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดวธ. 3.นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  เป็นวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 4.นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 5.น.ส.วาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 6.นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท 7.น.ส.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล ผอ.กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดวธ. เป็นวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 8.นายธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผอ.กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัด วธ. และ 9.นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดตาก เป็นวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป  นอกจากนี้เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 287/2563 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 1 ตำแหน่ง ได้แก่ น.ส.ขนิษฐา โชติกวณิชย์ ผอ.กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดวธ. ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมด้วย

นางยุพา กล่าวต่อไปว่า การโยกย้ายครั้งนี้ถือเป็นการบริหารอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดสำนักงานปลัด วธ. ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ตามความเหมาะสมและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น