อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

"เสมา1" หวังดึงมหา'ลัย ปรับหลักสูตรป.ตรีอาชีวะ

รมว.ศึกษาธิการ หวังดึงมหาวิทยาลัย ร่วมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายปฎิบัติการของอาขีวศึกษา ชี้ เพิ่มความเข้มข้นและศักยภาพการเรียนในระดับที่สูงขึ้น พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 05.00 น.

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้มอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดใหม่ไปแล้ว โดนตนต้องการผลักดันงานอาชีวศึกษาให้มีความเข้มข้น การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์พัฒนาศักยภาพรายบุคคลต้นแบบเพิ่มศักยภาพแรงงานสู่ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) แผนพัฒนาครู และการผลักดันเรื่องอาชีวเกษตร ซึ่งในการยกระดับการเรียนการสอนสายวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะต้องร่วมบูรณการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะในอนาคตความต้องการของตลาดแรงงานจะต้องการผู้เรียนสายวิชาชีพเป็นจำนวนมาก

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการยกระดับปรับปรุงการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรการการสอนวิชาชีพตนอยากให้สอศ.มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น เนื่องจากสอศ.มีหลักสูตรการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี สายปฎิบัติการ ที่ใช้ระยะเวลาในการเรียน 2 ปี และเชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะเข้าใจในหลักสูตรวิชาชีพได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและคุณภาพในการเรียนระดับปริญญาตรีของอาชีวศึกษา แต่หากสอศ.มองว่าสามารถพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระดับปริญญาตรีได้เอง และต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่เรื่องนี้เป็นข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของตนที่อยากให้มหาวิทยาลัยได้เข้ามาร่วมออกแบบหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น