อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

ครม.มีมติปรับแก้พ.ร.บ.กองทุนโครงการอาหารกลางวัน

"ณัฏฐพล" เผย ที่ประชุม ครม.มีมติปรับแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อให้กองทุนฯ สามารถครอบคลุมเด็กตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงประถมศึกษา อังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 15.04 น.

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังกการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้เห็นชอบให้มีการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ เพื่อให้กองทุนฯ สามารถดูแลได้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา รวมไปถึงสามารถดูแลโรงเรียนในกำกับหลักได้ด้วย ขณะเดียวกันยังมีการปรับในเรื่องของกรรมการกองทุนฯ ด้วย อย่างไรก็ตามเงินจากกองทุนฯ ที่มีอยู่จำนวน 6,000 กว่าล้านบาท และนำเฉพาะดอกเบี้ยมาใช้ได้ในแต่ละปีถือว่ามีไม่มาก ถือเป็นส่วนเสริมงบประมาณอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดสรรให้ทุกปีเท่านั้น  
            
“หลัก ๆ แล้วงบประมาณที่นำมาใช้ดูแลอาหารกลางวันให้กับนักเรียน รัฐบาลจะจัดสรรให้ทุกปีอยู่แล้ว ส่วนเงินที่ได้จากกองทุนฯ เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษานั้นถือเป็นส่วนเสริมให้กับโรงเรียนเท่านั้น เพราะมีเงินที่ได้จากดอกผลไม่มากในแต่ละปี อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันในปีงบประมาณ 2565 นั้น เบื้องต้นจะมีการเพิ่มเงินอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างแน่นอน แต่จะมากน้อยแค่ไหนนั้น ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปจัดทำในรายละเอียดอยู่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเสนอให้ ครม.พิจารณาแล้ว แต่ ครม.ให้กลับมาทบทวนตัวเลขใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นภาระทางงบฯ มากจนเกินไป โดยผมตั้งใจนำกลับไปเสนอให้ ครม.ได้พิจารณาในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว. 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น