อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

มสธ.จัดสอบออนไลน์บัณฑิตศึกษาผ่านฉลุย

สอบออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ผ่านฉลุย “อธิการบดี”เผยพร้อมเยียวยานักศึกษา ป.ตรี- โครงการสัมฤทธิบัตร ที่ติดขัดสอบออนไลน์ เบื้องต้นจัดสอบทดแทน ย้ำดูแลนักศึกษาเต็มที่และเท่าเทียม เร่งจัดสอบเร็วสุดเดือน มี.ค.หรือ เม.ย.นี้ อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.27 น.


เมื่อวันที่ 9 ก.พ. รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า จากที่ มสธ.ได้จัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท–ป.เอก) ไปเมื่อวันที่  6-7 ก.พ. ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าการจัดสอบออนไลน์ผ่านได้ด้วยดี โดยผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 4,000 คน เข้าสอบจริง ร้อยละ 90.45 ซึ่งในการเข้าสอบนักศึกษาสามารถเข้าระบบการสอบออนไลน์และดำเนินการสอบจนบรรลุผลสำเร็จ แต่อาจจะมีปัญหาระหว่างการสอบออนไลน์เล็กน้อย เช่น การอัพโหลดกระดาษคำตอบที่อาจล่าช้าบ้าง เนื่องจากจำนวนนักศึกษามากและส่งกระดาษคำตอบพร้อมๆ กัน หรือบางคนไม่ได้เข้ามาซ้อมสอบเสมือนจริง จึงทำให้ไม่ทราบขั้นตอนในการส่งกระดาษคำตอบ ขณะเดียวกันอาจจะเกิดจากอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์การสอบของนักศึกษามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ เป็นต้น แต่มหาวิทยาลัยพยายามช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที่

รศ.ดร.ปราณี กล่าวต่อไปว่า ในการสอบปลายภาค 1/2563 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโครงการสัมฤทธิบัตร ที่จัดสอบไปเมื่อวันที่ 30-31 มกราคมที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบออนไลน์ จำนวน 17,449 คน พบว่ามีนักศึกษากว่าร้อยละ 70 ที่สามารถเข้ามายืนยันตัวตนและทำการสอบจนสำเร็จเสร็จสิ้นส่วนนักศึกษาที่เหลือร้อยละ 30 ที่ไม่สามารถดำเนินการสอบได้สำเร็จ เนื่องจากมีผู้เข้าห้องสอบจำนวนมากจนเกิดปัญหาทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยพยายามช่วยแก้ปัญหา โดยการขยายเวลาการสอบ พร้อมทั้งได้ประกาศขออภัยและกำหนดแนวทางการดูแลนักศึกษาที่เข้าระบบการสอบออนไลน์ไม่ได้ หรือเข้าสอบได้แต่ไม่สามารถทำข้อสอบได้สำเร็จ เพราะระบบขัดข้อง โดยการจัดสอบทดแทนที่สนามสอบให้เร็วที่สุด และจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความพร้อมของสนามสอบแต่ละแห่ง ซึ่งอาจจัดสอบได้ประมาณช่วงเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนนี้ ขอให้นักศึกษาวางใจและคอยติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเป็นระยะ“มสธ.จัดการศึกษาทางไกลมาแล้ว 42 ปี มีจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และโครงการสัมฤทธิบัตร ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น ซึ่ง มสธ.ยังมีการจัดสอบที่สนามสอบ และเพิ่มการจัดสอบออนไลน์มากขึ้น เพื่อต้องการให้จัดสอบใกล้ตัวกับนักศึกษาให้มากที่สุด นักศึกษาไม่ต้องเดินทางไกลมาสอบ และเป็นการบริการถึงบ้าน ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการสอบออนไลน์มาตลอด แม้การสอบออนไลน์จะเจอสิ่งที่เราไม่เคยประสบ แต่กระบวนการของมหาวิทยาลัยไม่ได้หยุดแค่นั้น เรามีกระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้มีผู้สนใจเข้าสอบออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่านักศึกษาพอใจระบบการสอนออนไลน์ ที่สะดวกในการสอบ อยู่ที่ไหนก็สอบได้ ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 การสอบออนไลน์น่าจะเหมาะสม ที่สำคัญนักศึกษาจะรู้ผลการสอบได้เร็วขึ้น โดยใช้เวลาประมาณ 45 วันก็รู้ผลสอบแล้ว” รศ.ดร.ปราณี กล่าว 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

ความคิดเห็น