อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

วัดอรุณฯเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติแล้ว

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปริตตานุภาพถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อความสวัสดิมงคล เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ก่อนเปิดวัด หลังจากต้องปิดวัดกว่า 1 เดือนเพื่อป้องกันโควิด ศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.59 น.

พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม กล่าวว่า วัดอรุณราชวราราม พร้อมเปิดให้พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาภายในวัดได้ตามปกติแล้ว โดยยังคงมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทุกคนที่เข้ามาในวัดต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียน ก่อนเข้าวัด ทั้งต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ภายในวัด

เลขานุการวัดอรุณฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมาทางวัดอรุณฯ ยังได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปริตตานุภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ที่ลานพระปรางค์ วัดอรุณฯ โดยมีพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เพื่อต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรภายในวัดหลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกใหม่เริ่มคลี่คลาย ทั้งยังเป็นการไล่โรคภัยไข้เจ็บ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการที่วัดอรุณฯ จะเปิดวัดเป็นปกติ หลังจากที่ต้องปิดวัดในช่วงเดือน ม.ค.ทั้งเดือน เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 58