อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

"อัมพร"มั่นใจรับนักเรียนม.1-ม.4ปีนี้โปร่งใส

เลขาธิการกพฐ. มั่นใจรับนักเรียนม.1และม.4 ปี 64 โปร่งใสและตรวจสอบได้ ย้ำโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงยึดแนวปฎิบัติของสพฐ.และป.ป.ช.อย่างเคร่งครัดด้วย จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05.05 น.

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดปฎิทินรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย.64 สอบคัดเลือกวันที่ 1 พ.ค.64 ประกาศผลวันที่ 5 พ.ค.64 และมอบตัววันที่ 8 พ.ค.64 ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย.64 สอบคัดเลือกวันที่ 2 พ.ค.64 ประกาศผลวันที่ 6 พ.ค.64 และมอบตัววันที่ 9 พ.ค.64 นั้น โดยในปีนี้จะไม่มีการนำผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตมาใช้เป็นสัดส่วนในการสมัครเข้าเรียน นอกจากนี้ยังได้กำชับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกแห่ง รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยึดแนวทางการปฎิบัติเรื่องการรับนักเรียนตามที่สพฐ.แจ้งไปอย่างเคร่งครัด และข้อปฎิบัติการรับนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย
           
“วิธีการรับนักเรียนในอดีตจะยึดแนวทางจากส่วนกลาง แต่ขณะนี้ส่วนกลางจะทำหน้าที่ควบคุมกำกบัเท่านั้น แต่หน้าที่การบริหารจัดการจะอยู่ที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับพื้นที่ ดังนั้นเรื่องการรับนักเรียนจึงเป็นที่สนใจของสังคมและผู้ปกครองทุกปี ซึ่งอยากให้โรงเรียนทุกแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงดำเนินการเรื่องการรับนักเรียนให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงจะต้องตรวจสอบได้ ซึ่งโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงนั้นเข้าใจดีว่าเด็กทุกคนต้องแย่งกันสอบแข่งขันเข้าเรียน แต่ก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่สอบไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวล เพราะโรงเรียนไม่สามารถรับเด็กเข้าเรียนได้ทุกคน โดยสพฐ.ยืนยันว่าจะสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนมีที่เรียนอย่างแน่อน ส่วนวิธีการจับฉลากเข้าเรียนนั้นมองว่าวิธีนี้ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้เด็กเสมอไปเหมือนการเสี่ยงดวงและอาจกระทบความรู้สึกของเด็กที่จับฉลากไม่ได้ แต่ในโรงเรียนบางแห่งก็ยังมีการจับฉลากอยู่บ้าง แต่ผมเชื่อว่าในยุคนี้โรงเรียนได้สร้างวิธีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสมมากกว่าวิธีการจับฉลากอย่างแน่นอน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น