อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

กพฐ.ชวนน้องม.ปลาย '4มี.ค.'ส่งความรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบ

กพฐ.สนับสนุนงานส่งความรู้สู่เยาวชน ถือเป็นแบบอย่างการร่วมมือรัฐ-เอกชน 4 มี.ค.นี้ชวนน้อง ม.ปลายเรียนออนไลน์ พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.01 น.

    
ด้วยวันที่ 4 มี.ค.2564 นี้ ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการส่งความรู้สู่เยาวชน ด้วยกิจกรรมทางการศึกษา ผ่านทางออนไลน์เต็มรูปแบบ ในช่วงเวลา 13.00-16.30 น.
            
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการนำวิทยากร (ติวเตอร์) ที่มีความโดดเด่นด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษจาก Club Academia Thailand มาแนะนำเทคนิค เสริมทักษะ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างองค์ความรู้ ของตนเองที่จะเข้าสู่การแข่งขันเพื่อชิงพื้นที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียนทุกคนที่สนใจสามารถติดตามชมและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน และพร้อม ๆ กันได้อย่างเท่าเทียม 
            
โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงโครงการที่เกิดจากความร่วมมือนี้ว่า การจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งโครงการส่งต่อความรู้สู่เยาวชนของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนของการมีส่วนร่วมส่งเสริมการเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งตนคิดว่าโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่เกิดจากภาคเอกชนที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยตนอยากเห็นภาพการสนับสนุนจากภาคเอกชนในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับสังคมการศึกษาให้มากขึ้น เพราะการมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกับเด็กในเมือง  


            
เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษในโรงเรียนนั้นเป็นหนึ่งความจำเป็นของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องสร้างให้เด็กมีทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพราะขณะนี้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารและการค้นคว้าหาความรู้อย่างกว้างขว้าง ซึ่งหากเรามีทักษะทางภาษาที่ดีเราจะสามารถต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคตได้  ทำอาชีพการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ จะเพิ่มศักยภาพคนไทยได้มากอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะถือว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากในโลกศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
    
ขณะที่ ดร.สมศักดิ์ ทองเทียม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์เดลินิวส์กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ สพม.18 และ นักเรียนเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพราะโครงการส่งต่อความรู้สู่เยาวชนนี้เป็นการนำติวเตอร์มาสอนเทคนิคเติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อจะได้มีองค์ความรู้ด้านภาษาสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้และการเข้าศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษา 


            
ดร.สมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เขตพื้นที่เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กมีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมากยิ่งขึ้น  รวมถึงคาดหวังว่าจะยกระดับความสามารถด้านการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันค้นหาสมรรถนะผู้เรียนให้อย่างตรงจุด อย่างไรก็ตามในส่วนความพร้อมของเขตพื้นที่เรามีโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่หลายแห่งที่สนใจในการเสริมสร้างการพัฒนาใช้ทักษะภาษาอังกฤษ โดย สพม.18 ตั้งเป้าหนุนให้เด็กเข้าร่วมโครงการนี้ให้มากที่สุดอย่างแน่นอน  
    
สำหรับโครงการส่งความรู้สู่เยาวชน ที่ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดขึ้นนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก กสทช.หรือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่มองเห็นประโยชน์ของให้ความรู้ทางการศึกษาผ่านทางออนไลน์นี้ โดยกิจกรรมนี้ที่จะนำวิทยากรวิชาภาษาอังกฤษชั้นนำ มาถ่ายทอดความรู้แบบสด ๆ ให้กับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ที่กำลังเตรียมสอบเข้าต่อสถาบันอุดมศึกษา ในรูปแบบ Online Learning ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของเดลินิวส์ YouTube ช่อง Dailynews Live-TH และ Facebook Fanpage ชื่อ ข่าวการศึกษา และวัฒนธรรม เดลินิวส์ พร้อมทั้งทางสื่อออนไลน์ที่เป็นพันธมิตรอื่น ๆ  ในวันที่ 4 มี.ค.2564 ช่วงเวลา 13.00-16.30 น. ซึ่งนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และ นักเรียนทั่วไปที่สนใจสามารถติดตามชมพร้อมกันสด ๆ พร้อมส่งคำถามเพื่อให้วิทยากรตอบได้ทันที ส่วนผู้ที่พลาดการชมสด ๆ ยังสามารถชมย้อนหลังได้ในช่องทางเดียวกัน สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามด้วยการส่งข้อความมาที่ Facebook Fanpage ข่าวการศึกษา และวัฒนธรรม เดลินิวส์ หรือ โทรสอบถามได้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 081 8294179.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น