อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

จับตาวาระสภาฯพรุ่งนี้ 'สุกิจ นิตินัย' กลับอธิการบดีมทร.กรุงเทพ?

มทร.กรุงเทพ ลุ้น 1 มี.ค.64 สภามหาวิทยาลัย ร่วมถกปมการกลับมาทำหน้าที่อธิการบดีของ "สุกิจ นิตินัย" หลังศาลปกครองมีคำสั่งปลดล็อกกรณีอายุเกิน 60 ปี สามารถนั่งบริหารงานในมหาวิทยาลัยได้ อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.25 น.


เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงายว่า ในวันที่ 1 ก.พ.64 ที่ผ่านมา มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประเด็นที่นายสุกิจ  นิตินัย ยื่นขอกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หรือ มทร.กรุงเทพ  (RMUTK) ด้วยความชอบธรรม ตามที่ศาลปกครองได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด  โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้ยกเลิกคำสั่งศาลปกครองกลางเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คดีหมายเลขดำ ที่ บ.477/2561 ฉบับลงวันที่ 26 ก.ค. 2562 ที่มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตาม ข้อ 7 ข้อ 15และ ข้อ 16  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 ฉบับลงวันที่  27 ส.ค.2561 นั้นเสีย  ซึ่งส่งผลถึงคำสั่งให้ทุเลาการบังคับฯ ของศาลปกครองกลางจะไม่มีผลทางกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.64 เป็นต้นไป  แต่ปรากฏว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ยังให้นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพต่อไป
 
ทั้งนี้ในวันที่ 1 มี.ค.64  จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  คาดว่าจะมีวาระเกี่ยวกับการพิจารณาการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของนายสุกิจ นิตินัย อีกครั้ง อย่างไรก็ดี มีรายงานว่ามีบุคคลบางกลุ่มพยายามสร้างมวลชนมากดดันสภามหาวิทยาลัย เพื่อกีดกันไม่ให้นายสุกิจ นิตินัย ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ โดยการสร้างแบบสำรวจออนไลน์เป็นแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ แล้วแชร์ออกไปยังกลุ่มไลน์บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ระบุว่าเป็นการลงประชาพิจารณ์ เนื้อหาภายในแบบสำรวจออนไลน์นั้น ถูกตั้งข้อสังเกตว่าคำถามดูจะโน้มเอียงไปในทางไม่เป็นผลดีต่อนายสุกิจ ในการกลับมาปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มิหนำซ้ำร้ายผู้บริหารบางหน่วยยังส่งข้อความบอกผู้ใต้บังคับบัญชาให้ตอบแบบสอบถามในลักษณะดังกล่าวด้วย
 
 สำหรับปัญหาภายในมหาวิทยาลัยฯ นั้น เริ่มเมื่อวันที่ 20 ก.ย.62 ศาลปกครองกลางได้ดำเนินการไต่สวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งวิธีการชั่วคราวของศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองกลางแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งทุเลา ฯ ของศาลปกครองทันที โดยรองอธิการบดีที่มีอายุเกินหกสิบปีต้องยุติบทบาทหน้าที่ทันที จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ได้ หากยังไม่ปฏิบัติตามอีก ศาลอาจใช้มาตรการขั้นสูงขึ้นโดยกำหนดเป็นค่าปรับวันละ 5 หมื่นบาท และคำสั่งทุเลาของศาลมุ่งหมายใช้กับกรณีการจัดจ้างฝ่ายบริหารเท่านั้น การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีอื่นสามารถดำเนินการได้ ทำให้นางสุรีย์รัตน์ โง้ววัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ บางเจริญพรพงศ์ มีอายุเกินหกสิบปี  ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.62

ต่อมาเมื่อวันที่  9 ต.ค.62  มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10 / 2562 มีการพิจารณากรณีการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี นายสุกิจ  นิตินัย ซึ่งเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย 62 แสดงสปิริตยุติบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นการชั่วคราว และเมื่อศาลปกครองมีคำสั่งยกเลิกการคุ้มครอง ดังนั้นนายสุกิจ ก็สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งตามประกาศในราชกิจจานุเษกษา แต่ปรากฏว่าทางสภาฯ ยังไม่ดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องติดตามผลการประชุมสภาฯ ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ จะมีการพิจารณาหรือมีมติในเรื่องดังกล่าวอย่างไรต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 49