อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

ถวายภัตตาหาร-เครื่องเขียนสนามสอบบาลีทั่วประเทศ

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” - “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ทรงมีพระราชศรัทธา ถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงในสนามสอบทุกจังหวัด พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.09 น.

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือแจ้งการเตรียมการจัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาสีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ถึงผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด โดยระบุว่า ตามที่สนามหลวงแผนกบาลีได้ประกาคเรื่อง การสอบบาลีสนามหลวง เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564โดยกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ชั้นประโยค1-2 และชั้นประโยค ป.ธ.3, 4, 5 ในวันที่ 8-9-10 มี.ค. 2564 ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนั้น ในการนี้สำนักพระราชวัง ได้แจ้งประสานกองบาลีสนามหลวง และ พศ. ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอความร่วมมือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานเจ้าคณะจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี และถวายความสะดวกในการประกอบพิธีตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ต่อไป

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า และเชิญชุดเครื่องเขียนพระราชทาน และเจลอนามัยสำหรับล้างมือมาถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.6,7,8,9 ที่สนามสอบวัดสามพระยา เมื่อวันที่ 21- 25 ก.พ. 2564 ด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น