อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

องค์กรครูบุกยื่นหนังสือขอทวงสิทธิ

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือทวงสิทธิ หลังมีการตัดผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ให้เหลือสัดส่วนของข้าราชการประจำระดับสูง และมี รมว.ศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นประธานกว่า 4 ปีแล้ว เมื่อมีการเลือกตั้งมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว คสช.จึงถือว่าสิ้นสุดลง ตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.54 น.

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายวีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เปิดเผยภายหลังนำผู้แทนสมาพันธ์ครู 4 ภาค กว่า 60 คน เข้ายื่นหนังสือ เพื่อ “ทวงคืนสภาครู เป็นของครู โดยครู เพื่อครู สู่คุณภาพผู้เรียน” ต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสศ.) ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 7/2558 และคำสั่งที่ 17/2560 เรื่องการบริหารคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จากคำสั่งดังกล่าวทำให้มีการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมกรรมการ สกสค. มีการตัดผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ให้เหลืออยู่เฉพาะสัดส่วนของข้าราชการประจำระดับสูงของกระทรวง และมี รมว.ศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นประธานกว่า 4 ปีแล้ว เมื่อมีการเลือกตั้งมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว คสช.จึงถือว่าสิ้นสุดลง ตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

“หลังจากคณะ คสช.สิ้นสุดลง คำสั่ง คสช.ที่ 7/2558 และที่ 17/2560 จึงต้องสิ้นสภาพลงตามไปด้วย แต่ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการยังคงให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ ดังนั้น ส.ค.ท.จึงมาเรียกร้องให้ รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ ดำเนินการสรรหา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการ สกสค. ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546” นายวีรบูล กล่าวและว่า ส.ค.ท.ต้องการทวงคืนสภาวิชาชีพให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจของสภาวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างแท้จริง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น