อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

โรงเรียนบ้านเขาวง ทำ "เกษตรเชิงเดี่ยว" ลดต้นทุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดโครงการกิจกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน และลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.

โรงเรียนบ้านเขาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเขาวง ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา

ประวัติของโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นมาจากประชาชนชาวเขาวง  บ้านเขาหน้าแดง และบ้านคลองชา  ได้ริเริ่มการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น และเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  20 ก.ย.2514 เดิมโรงเรียนบ้านเขาวงเป็นโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน  ต่อมาในปี 2525  โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จนถึงปี 2546 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพ.ร.บ.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาวง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายโกวิทย์  เอียดเนตร ผอ.โรงเรียนบ้านนาตำเสา รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านเขาวง มีนักเรียน จำนวน  67 คน ครู 4 คน

ครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวง ส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างตัดยาง และรับจ้างทั่วไป  มีฐานะยากจนดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีการจัดอาหารให้รับประทานฟรีทุกคน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับหัวละ 20 บาท ซึ่งมีอาหาร 2 อย่างหรือ 3 อย่างในแต่ละวัน และจัดเพิ่มผลไม้หรือขนมหวานให้ในบางวัน

นอกจากนี้โรงเรียนบ้านเขาวงยังมีการจัดโครงการกิจกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ให้มีทักษะที่หลากหลาย เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาล ปลูกไม้ผล เลี้ยงปลา เพื่อให้มีเนื้อสัตว์ สามารถนำมาประกอบอาหารกลางกลางวันได้เพียงพอทุกวัน และเมื่อถึงขั้นตอนการเตรียมอาหาร ครูกับนักเรียนจะจัดเวรเพื่อทำอาหารกลางวัน ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแม่ครัว ทำให้มีเงินเหลือมาซื้อวัตถุดิบทำอาหารกลางวันในแต่ละวัน

.ญ.เพ็ญประภา  ด้วงจันทร์  หรือ “ฟีน” และ.ญ.กรกมล  อ่อนชาติ หรือ “แตงโม” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บอกว่า ชอบมากที่จะช่วยครูทำอาหารในแต่ละวัน รู้สึกตื่นเต้นมาก ทำให้รู้วิธีการปรุงอาหาร และทำให้ทำอาหารเป็น เมื่ออยู่บ้านก็สามารถประกอบอาหารกินเองได้  บางวันครูก็จะพาไปเก็บผัก เก็บไข่  เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน  รู้สึกสนุกกับการทำกิจกรรมดังกล่าวมาก ทำให้มีความรู้และมีประสบการณ์เพิ่มจากการเรียนในห้องเรียน  นอกจากชอบทำอาหารแล้วยังช่วยเพื่อนๆ ให้อ่านวิเคราะห์และคิดเลขเป็นอีกด้วย

ขณะที่ นายโกวิทย์  เอียดเนตร ผอ.โรงเรียนบ้านนาตำเสา รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนบ้านเขาวง  กล่าวว่า  ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่า เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กจาก  20  บาท เป็น 21 บาท ก็ยังดีที่ได้เพิ่มขึ้นมาบ้าง  สำหรับโรงเรียนบ้านเขาวงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 67 คน ซึ่งแสดงว่าได้เพิ่ม จำนวน 67 บาทเท่านั้น ตามความคิดเห็นของตน เห็นว่าควรดูแลลดหลั่นกันไป หรืออาจจะใช้สูตรแยกคิดในการจัดสรรตามขนาดโรงเรียนก็ได้

“โรงเรียนบ้านเขาวงนั้น ได้มีการจัดเกษตรเชิงเดี่ยว เพื่อให้ นักเรียนมีประสบการณ์ชีวิต  รู้จักดายหญ้า ขุดร่องปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาดุก สามารถปรุงอาหารเองได้ ทำให้มีประสบการณ์ชีวิตรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป” ผอ.โกวิทย์ ระบุถึงเป้าหมายในการจัดโครงการเกษตรเชิงเดี่ยวให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาวง

เป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆ ของโรงเรียนบ้านเขาวง ในการสอนให้นักเรียนได้รู้จักการทำเกษตรในโรงเรียน เพราะนอกจากผลผลิตจากการทำเกษตรจะช่วยลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนแล้ว ยังเป็นการช่วยสอนทักษะอาชีพการทำการเกษตรให้กับนักเรียนไปในตัวด้วย... 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น