อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

วธ.ตรวจกลุ่มเสี่ยง 177 คน ไม่พบเชื้อโควิด

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เผยไม่พบเชื้อโควิดในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง สัมผัสใกล้ชิด และเกี่ยวข้องบุคลากรกรมศาสนาที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด พุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 16.53 น.

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ได้รับรายงานจากคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วธ. ว่า จากการที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เป็นข้าราชการของกรมการศาสนา (ศน.) นั้น ได้ให้บุคลากรใน วธ. ที่มีความเสี่ยงสูงและสัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางตามห้วงเวลาของผู้ติดเชื้อดังกล่าว จำนวน 177 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 4-5 เม.ย.ที่ผ่านมา จากรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน  สถาบันบำราศนราดูร, รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน, รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จ.นนทบุรี ซึ่งทั้งหมดได้รับการยืนยันผลตรวจแล้ว ไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้ความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เช่น การวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และทำความสะอาดจุดสัมผัสภายในพื้นที่วธ.เป็นประจำ นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกเพื่อเป็นการป้องกัน เช่น การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา ทั้งได้ยกระดับการทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงทุกจุดสัมผัสอย่างเข้มข้นบริเวณกรมการศาสนา และทุกพื้นที่ภายในอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ และการดำเนินการต่อจากนี้ได้ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในสังกัดที่ปฏิบัติงานในที่ทำการ วธ. กำกับดูแลข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนหมู่มากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น