อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

กพฐ.ชี้หลักสูตรสมรรถนะเจอกับดัก 

บอร์ดกพฐ.ถกวางแผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลังพบกับดักการปรับปรุงทั้งการจัดทำตัวชี้วัดและระบบการคัดเลือกที่เน้นวิชาการเกินความจำเป็น จี้ สพฐ.ควรทบทวน จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกพฐ.เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งมีความเป็นห่วงว่าการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวจะมีอุปสรรคในการดำเนินงาน เพราะเราพบว่าการจัดทำหลักสูตรติดกับดักระบบการศึกษาที่เน้นเนื้อหาวิชาการ โดยเชื่อมโยงไปถึงการคัดเลือกผู้เรียนทั้งมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 ที่สร้างระบบคัดเลือกเด็กเก่งวิชาการ แต่การคัดเลือกไม่ได้มีการวัดทักษะคิดวิเคราะห์ ซึ่งตนอยากให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำรูปแบบของการสอบแบบ SAT ที่เป็นข้อสอบมาตรฐานที่วัดทักษะด้าน verbal และ mathematical reasoning มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา โดยเป็นรูปแบบการสอบที่หลากหลาย นอกจากนี้การจัดทำตัวชี้วัดก็มีมากเกินความจำเป็นจนทำให้ครูผู้สอนเกิดความกังวลว่าจะกำหนดตัวชี้วัดได้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ได้หรือไม่ ดังนั้นกับดักเหล่านี้สพฐ.จะต้องนำไปปรับปรุง เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะมีประสิทธิภาพมากที่สุด
           
ประธานกพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังสนับสนุนนโยบายของน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ในประเด็นโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเรื่องนี้กพฐ.อยากให้มีการตั้งคณะทำงานในโรงเรียนเกิดขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการทำงานระดับโรงเรียนอาจหละหลวมจนละเลยเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน โดยขอให้สพฐ.ไปพิจารณาการจัดตั้งคณะทำงานเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนขึ้น ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะดูความปลอดภัยของนักเรียนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาการบูลี่ การล่วงละเมิดทางเพศ การลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ รวมไปถึงการพานักเรียนไปทัศนศึกษาหรือเข้าค่ายพักแรม ซึ่งคณะทำงานระดับโรงเรียนจะได้ตรวจผลกระทบทั้งหมด
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    40%
  • ไม่เห็นด้วย
    60%

ความคิดเห็น