อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

วัดโพธิ์จัดสงกรานต์ "งานนักขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธไสยาสน์"

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ย้ำสงกรานต์ปีนี้ เน้นยึดตามรูปแบบสาระและคุณค่าที่แท้จริงตามประเพณีสงกรานต์ คุมเข้มป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 19.55 น.

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  เป็นประธานพิธีเปิดงานนักขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธไสยาสน์ในกิจกรรมงานสงกรานต์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประจำปี 2564 โดยมี พระเทพวชิรโมลี รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการวธ. นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดวธ. ผู้บริหารวธ. กรรมการมูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารบ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิ “สิริวัฒนภักดี” ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และชาวชุมชนท่าเตียนเข้าร่วม ที่วัดพระเชตุพนฯ 

   นางยุพา กล่าวว่า วัดพระเชตุพนฯให้ความร่วมมือจัดงานสงกรานต์วัดพระเชตุพนฯ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 เม.ย.2564   มีกิจกรรม ได้แก่ การทำบุญไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคล การสรงน้ำพระพุทธรูป การไหว้พระประจำวันเกิด ทำบุญประจำราศี ก่อพระเจดีย์ทราย สอนทำพวงมาลัยในการถวายพระ การถวายสังฆทานและการออกร้านจำหน่ายสินค้า วธ.ขอขอบคุณวัดพระเชตุพนฯ ที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย นับเป็นการร่วมกันสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์ อีกทั้งเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมตามแบบแผนที่ดีงาม ทำให้เกิดการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าสาระที่สำคัญของงานประเพณีสงกรานต์ ช่วยปลูกฝังค่านิยม ความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศด้วย
    
ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้วธ.มีแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี2564 ภายใต้แนวคิด“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เช่น งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก งดเล่นสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม รวมทั้งให้จัดกิจกรรมสอดคล้องกับแนวทางและมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งปีนี้ วธ. ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมโดยยึดตามรูปแบบสาระและคุณค่าที่แท้จริงตามประเพณีสงกรานต์เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยตามความเหมาะสม แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่น สรงน้ำพระพุทธรูป  ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ปลอดอบายมุข และไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น