อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

วธ.จัดโครงการติวเข้มบุคลากรด้านภาพยนตร์-วีดิทัศน์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ทั้งในระบบการประชุมออนไลน์ และในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตรแรกถึงวันที่ 16 เม.ย.นี้ อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 16.02 น.

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  กล่าวว่า วธ.มียุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์แห่งชาติ ในการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน คือ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ อาทิ พัฒนาบุคลากรสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นต้น ดังนั้น วธ. จึงได้จัดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator Masterclass) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ทั้งในระบบการประชุมออนไลน์ และในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.พัฒนาศิลปะในการเล่าเรื่องและต่อยอดภาพยนตร์ 2.ศิลปะและหัวใจของการแสดง 3.การเล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวอย่างมีชั้นเชิง 4.กระบวนการการตัดต่อและสร้างกราฟิกชั้นสูง 5.เสน่ห์เสียงและดนตรีในภาพยนตร์ และ 6. ศิลปะการออกแบบหนังให้เป็นหนัง ในแต่ละหลักสูตรจะมีการรับสมัครจำนวน 20 - 30 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยเป็นผู้ให้ความรู้
    
ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า วธ.จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรแรก จนถึงวันที่ 16 เม.ย. 2564 จำนวน 20 คน  สำหรับผู้ที่สนใจจะมีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมรับฟังในหัวข้อออนไลน์เพิ่มเติมภายหลัง จำนวน 10 คน และพิเศษสำหรับอาจารย์ในสถาบันการศึกษา สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเข้าร่วมรับฟังได้เช่นกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 17 เม.ย.2564 ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก : สำนักเลขานุการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ โทร. 0-2209-3519 - 20 หรือ 08- 8493-6307

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น