อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

วธ.-วัดอรุณฯ จัด "สงกรานต์วิถีใหม่"

ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป ก่อพระเจดีย์ทราย ส่วนกิจกรรมวันสงกรานต์ที่สยามพารากอน อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาให้ประชาชนสรงน้ำ พร้อมคุมเข้มตามมาตรการ DMHTTA ของ ศบค. ป้องกันโควิด-19 อังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 12.06 น.

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ที่สนามหญ้าด้านหน้าพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป ในกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยมีพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณฯ กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ วธ.และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ นายอิทธิพล กล่าวว่า วธ.จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยร่วมกับวัดอรุณฯ จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และก่อพระเจดีย์ทรายบริเวณด้านหน้าโบสถ์น้อย เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และถวายเป็นพุทธบูชา 

  
 
รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ วธ.ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในวันที่ 13-15 เม.ย.ที่บริเวณฮอลล์ 1 รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์ ทำให้เกิดการเผยแพร่ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจในคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ โดยการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) คือ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโควิด-19 และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ อย่างเคร่งครัด โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญในยุคสมัยต่างๆ 10 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อาทิ พระไภษัชยคุรุนาคปรก พระพุทธรูปฉันสมอ พระพุทธรูปศิลาขาวมารวิชัย พระพุทธสิหิงค์จำลอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สักการะ รวมทั้งมีนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ การสาธิตผลิตภัณฑ์ไทย เช่น แกะสลักผักและผลไม้ ร้อยมาลัย น้ำอบไทยและน้ำปรุง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น