อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

สอศ. เลื่อนวันรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการครู

สอศ. เลื่อนวันรายงานตัวการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 10.11 น.


เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 9 เม.ย. ในการนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงรับการบรรจุ ในวันที่ 19 เม.ย. และจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการในวันที่ 20 เม.ย. ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
               
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 16 เม.ย. มีมติเลื่อนวันรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการเรียกรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งและการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการในรูปแบบที่เหมาะสม ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 โดยจะประกาศกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา https://www.vec.go.th และ https://ipa.vec.go.th ต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    43%
  • ไม่เห็นด้วย
    57%

ความคิดเห็น