อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

"การ์ตูนมาตรการป้องกันโควิด-19" รร.สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

รร.สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรม “การ์ตูนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19” ให้นักเรียนที่ชื่นชอบศิลปะ ช่วยกันวาดภาพการ์ตูนแนะนำมาตรการป้องกันโควิด-19 เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียนเพื่อให้ความรู้นักเรียน และผู้ปกครอง ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.


สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไท ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง หนำซ้ำยังเกิดการแพร่ระบาดหนักขึ้น กระจายวงกว้างไปครบทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย 

การรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองจากโรคนี้ในหน่วยงานทั้งทางภาครัฐ และเอกชน รวมถึงในสถานศึกษา จึงยังเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยป้องกันการระบาดได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากมาตรการต่างๆของทางรัฐบาล

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มีการให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 แก่นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ล่าสุดได้จัดกิจกรรม การ์ตูนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19” ด้วยการให้นักเรียนที่ชื่นชอบศิลปะ ช่วยกันวาดภาพการ์ตูนแนะนำมาตรการป้องกันโควิด-19 และเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียนเพื่อเป็นการให้ความรู้ทั้งนักเรียน และผู้ปกครองด้วยนางดวงกมล  สินเพ็ง
 ผู้ช่วย ผอ.โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม บอกว่า เมื่อปีการศึกษา 2563 ช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนโดยการสนับสนุนของ นายเศรษฐพล ไกรคุณาศัย ผอ.โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนวาดภาพ การ์ตูนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่ชอบวาดภาพ มีความสามารถด้านศิลปะ ได้แสดงทักษะฝีมือและนำมาเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ซึ่งทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ส่งภาพวาดเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นทางโรงเรียนจะนำเผยแพร่ลงในเฟซบุ๊กของโรงเรียนเพื่อรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคโควิด-19 แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

การจัดกิจกรรมภาพวาดการ์ตูนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสนใจและความถนัด  ซึ่งทางโรงเรียนมีวิชาให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจมากกว่า 60 รายวิชา เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพของตัวเอง มีครูที่ปรึกษาแผนการเรียนรู้รายบุคคล หรือครู IDP (Individual Development Plan) ทำหน้าที่สังเกต ให้คำปรึกษา เเละจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนค้นหาตัวตน  ความถนัดทางอาชีพ ผ่านทฤษฎี RIASEC สามารถสร้างแผนการเรียนรู้รายบุคคลได้ นำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของตัวเอง สามารถศึกษาต่อในเส้นทางอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่มีใจรักมีความถนัด นําความรู้ไปทําประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ นางดวงกมล กล่าวด้าน ..กุลภรณ์ ภัทรพงษ์บวร หรือ ฮะจิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม หนึ่งในนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดการ์ตูนเผยแพร่มาตรการป้องกันโควิด-19 เล่าว่า นอกจากส่งผลงานภาพวาดการ์ตูนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนแล้ว ยังได้ร่วมโครงการ Art Ground no Ground 2020" เทศกาลแสดงศิลปะออนไลน์ ของศิลปินต่างๆ ในไทย โดยร่วมจำหน่ายผลงานวาดภาพลายเส้นของตนเอง พิมพ์บนเสื้อยืดและกระเป๋าผ้าและนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี และ กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19 เมื่อปี 2563

นอกจากนี้ ฮะจิ ยังมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยได้ดำเนินการรายการเป็นภาษาอังกฤษในคลิปวิดีโอ เรื่อง ตลาดต้องชมและถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยแพร่ทางช่องยูทูบ Hachi Studio เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและได้รับรางวัล วัฒนคุณาธร เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ กระทรวงวัฒนธรรม (.) ประจำปี 2563 ด้วย

หัดวาดการ์ตูนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเพราะคุณแม่ชอบวาดรูป เห็นแล้วอยากวาดได้บ้าง หัดวาดจากการ์ตูน เช่น โดราเอมอน โคนัน และไปเห็นในยูทูบเขาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดรูป ก็ลองหัดวาดบ้าง ทุกวันนี้วาดได้ทั้งใช้มือวาดการ์ตูน ภาพสีน้ำ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ภูมิใจที่ได้ใช้ฝีมือวาดรูปมาช่วยเผยแพร่ความรู้ป้องกันโควิด-19 และทำประโยชน์แก่สังคม” ฮะจ บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการวาดรูป และภูมิใจที่ได้โชว์ฝีมือการวาดรูปช่วยเผยแพร่ความรู้ป้องกันโควิด-19

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพของตัวนักเรียเองได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการสนับสนุนให้นักเรียนได้นำทักษะมาทำประโยชน์แก่สังคมอีกด้วย...
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น