อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

วธ.เปิดสายด่วนวัฒนธรรม 1765 รับร้องเรียนโควิด

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รวมพลังเครือข่ายวัฒนธรรม-ชุมชนคุณธรรมฯ กว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ จัดโคงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.44 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานรัฐเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในส่วนของ วธ. ได้มอบนโยบายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” โดยใช้พลังบวร มอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือภาคประชาสังคม อาทิ ผู้นำศาสนา สภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ตำบล องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรมที่มีกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายอื่นๆ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด 
         
รมว.วธ. กล่าวอีกว่า กลุ่มเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือประกอบด้วย ผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัวรอดูอาการ ผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลและจำเป็นต้องกักตัวรอดูอาการสักระยะ ซึ่งไม่สามารถออกไปหาซื้ออาหารเองได้ ตลอดจนผู้ติดเชื้อที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งในเบื้องต้นขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงแนวทางดำเนินการให้ความช่วยเหลือ หลังจากนั้นประสานกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความพร้อม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามศักยภาพ ความพร้อม และบริบทของพื้นที่ เช่น การมอบถุงยังชีพ ถุงปันน้ำใจ จัดทำหน้ากากผ้า มอบอาหารพร้อมรับประทาน การให้ความช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะนำร่องโครงการฯ โดยร่วมมือกับผู้นำพลังบวร สภาวัฒนธรรมกรุงเทพฯ และปริมณฑล มอบถุงปันน้ำใจ อาหารพร้อมรับประทาน น้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ ทั้งส่งต่อกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ โรงพยาบาลสนามในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยการสนับสนุนอาหารกลางวัน และจัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนจัดทำสื่อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

“โครงการปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้กลไกภาครัฐร่วมกับเครือข่ายชุมชนคุณธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้เปิดสายด่วนวัฒนธรรม 1765 ในการรับเรื่องร้องเรียน และช่วยประสานงาน หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19” นายอิทธิพล กล่าว
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น