อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

"ตรีนุช" ลั่นปี64สถานศึกษาต้องปลอดภัยทุกรูปแบบ

รมว.ศธ. ประกาศปี 64 สถานศึกษาต้องปลอดภัยทุกรูปแบบ เตรียมอุดช่องโหว่เติมเต็มการบริหารจัดการช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ด้าน ปลัด ศธ. เผย เตรียมตั้งกองทุน รร.ปลอดภัย ช่วยเหลือเด็ก จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น.


เมื่อวันที่ 10 พ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ตนประกาศ 7 นโยบายเร่งด่วนที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 5 เดือนนั้น โดยนโยบายหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งตนจะทำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ปกครอง นักเรียน และสังคมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องความปลอดภัยทุกรูปแบบ โดยปัญหาใดในสถานศึกษาที่ยังเป็นช่องโหว่ตนพร้อมจะเติมเต็มกระบวนการบริหารจัดการให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นในปีการศึกษา 2564-2565 ตนพร้อมจะประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยในสถานศึกษา
           
ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า สำหรับประเด็นเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานั้นจะแบ่งเป็นภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ อุทกภัย ภัยจากการใช้ความรุนแรง เช่น การลงโทษ การใช้คำพูด การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น ภัยจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และภัยจากปัญหาโรคติดต่อโรคระบาด โดย ศธ.จะมีการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาปลอดภัย ประกอบไปด้วย เครือข่ายนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายระดับพื้นที่ และเครือข่ายระดับองค์กร พร้อมกับการสร้างพลังร่วมด้วยการจัดทำคู่มือผู้ปกครองโรงเรียปลอดภัย แผนผังการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและครู รวมถึงจะมีการตั้ง Mr. และ Miss หรือตู้แดงประจำโรงเรียน หากนักเรียนคนใดรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้สามารถแจ้งเรื่องมาที่ตู้ดังกล่าวได้ โดยจะมีผู้รับเรื่องติดต่อช่วยเหลือโดยไม่เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้นักเรียนได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด ขณะเดียวกันจะมีการจัดตั้งกองทุนความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วย ซึ่งจะให้เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้รับความปลอดภัยเกิดขึ้น
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น