อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

พัฒนา "วัดมหาจุฬาฯ" ต้นแบบวัดศูนย์กลางชุมชน

“พระเทพปวรเมธี” ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตั้งเป้าพัฒนาวัดใน 2 ปี ให้เป็นวัดต้นแบบศูนย์กลางของชุมชน ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.01 น.


พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ประกาศตั้งวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ม.ค.2563 โดยวัดดังกล่าวตั้งอยู่ภายในมจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินงานจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อดีตอธิการบดีมจร ซึ่งในขณะที่พระพรหมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมจร. ได้มอบหมายความรับผิดชอบการสร้างวัดให้ตนดำเนินงาน เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญา อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถกลางน้ำ และเสนาสนะอื่นๆในวัดด้วย โดยวัดมหาจุฬาฯ จะเน้นทำบทบาทสำคัญ2 ประการ คือ สนองงานคณะสงฆ์ และสนองงานมจร. ด้านบริการวิชาการ และด้านพระพุทธศาสนา


พระเทพปวรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนพัฒนาวัดมหาจุฬาฯ คือ จะสร้างวัดมหาจุฬาฯ ให้เป็น “วัดบันดาลใจ” โดยตอนนี้มีอุโบสถกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รองรับพระสงฆ์ได้มากกว่า 4,000 กว่ารูป ส่วนศาลาการเปรียญตอนนี้สร้างเสร็จแล้ว ออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม ที่พักอุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งเป็นสถานที่ทำบุญเลี้ยงพระได้ด้วย สำหรับพื้นที่หน้าอุโบสถกลางน้ำ จะทำเป็นลานธรรม สำหรับปฎิบัติธรรม นั่งสมาธิ จะทำให้ร่มรื่น คาดว่าไม่เกิน 2 ปีก็จะพัฒนาให้แล้วเสร็จตามแผน โดยตั้งใจจะสร้างวัดมหาจุฬาฯ ให้เป็นวัดต้นแบบศูนย์กลางของชุมชน ทั้งเรื่องอำนวยความสะดวก, เรื่องรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น, เรื่องแหล่งเรียนรู้ และอนาคตวัดแห่งนี้ก็จะมีเรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์จัดทั้งเรื่องนักธรรมและบาลี เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ความเป็นพระนิสิต รวมทั้งเป็นสถานที่อบรมให้กับคณาจารย์ใน มจร ด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 31