อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

กรมการศาสนาจัดวิสาขบูชาออนไลน์

กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2564 ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.31 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม(วธ.)เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 พ.ค.2564 ซึ่งปกติวธ. โดยกรมการศาสนา(ศน.) จะร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมปีนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น วธ. โดยศน. จึงเน้นเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ความสำคัญของวันวิสาขบูชาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ (New normal) โดยร่วมกับเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นวันที่ 20 – 26 พ.ค.2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม คือ กิจกรรม 1 ปฏิบัติ 1 ถวายเป็นพุทธบูชา ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ โดยบันทึกเทปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันที่ 26 พ.ค. 2564 เวลา 20.30 – 21.00 น.

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า การจัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ผ่านสื่อออนไลน์ Web Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำสอนจากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง ท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความสำคัญของสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com ด้วย
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 38