อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ม.เกษมบัณฑิต ระดมจิตอาสาร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19

เตรียมดันโครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” เยียวยากลุ่มเศรษฐกิจฐานราก หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.10 น.

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า พันธกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การบริการทางวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับวิกฤติอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยได้ระดมบุคลากรและนักศึกษาเข้าไปเป็นจิตอาสาในกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการสำหรับการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและองค์กรภาครัฐ เพื่อร่วมฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน ประกอบกับขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ มหาวิทยาลัยภายใต้การดำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ส่งอาสาพยาบาลไปร่วมกับโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยด้วยการช่วยระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ขณะที่คณะศิลปศาสตร์ก็มีการระดมจิตอาสาจัดทำอาหารเพื่อกระจายไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลต่างๆ อีกด้วย   

ดร.เสนีย์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการมีส่วนร่วมผ่านจิตอาสาและกิจกรรมต่างๆ สำหรับการฝ่าวิกฤติดังกล่าวแล้ว หลังจากนี้เมื่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง มหาวิทยาลัยยังได้เตรียมโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนอีกหลายมิติ โดยเฉพาะศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์เตรียมการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนด้วยการฝึกอบรม หรือการต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสำหรับการสร้างงานสร้างเงินเพื่อเยียวยาให้กับประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนต่างๆ ด้วย.  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น