อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปิดถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.02 น.

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2564 โดยเมื่อเวลา 10.00 น. ที่วัดโมลีโลกยาราม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร วธ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร รวมทั้งถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นเวลา 14.00 น. ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
     
นายอิทธิพล กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิ.ย. 2564 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ขณะที่ในส่วนภูมิภาค มีการจัด 4 กิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กิจกรรมปฏิบัติธรรมกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ นอกจากนี้ วธ. ยังเปิดให้พสกนิกรชาวไทยถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th ด้วย
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 39