อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติฯแล้ว

รมว.ศธ.เผย ที่ประชุม ครม.เห็บชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...แล้ว หลังมีมติให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม 3 ประเด็นหลัก เตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.06 น.

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...แล้ว หลังจากที่มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมใน 3 ประเด็นหนด ได้แก่ การปรับแก้ไขให้วิชาชีพครู เป็น วิชาชีพชั้นสูง ประเด็นที่สอง แก้ไขคำว่า “หัวหน้าสถานศึกษา” เป็น “ผู้บริหารสถานศึกษา” และประเด็นที่สาม แก้ไขคำว่า “ใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู” เป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ” โดยขั้นตอนจากนี้จะนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเข้าสู่การประชุมพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งจะรวมไปถึงร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ...และการผลักดันกฎหมายลูกด้านอื่นๆ ที่ต้องทำควบคู่กันไปด้วย โดยในส่วนของร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ...นี้จะยกสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และแยกออกมาจากสำนักงานปลัด ศธ.
           
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนคิดว่าจะนำเรื่องการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...เข้าหารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคร่วมรัฐบาลด้วย เนื่องจาก พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลอยากให้เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกฝ่ายว่าเจตนารมณ์ของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คืออะไร เนื่องจากเป็นกฎหมายสำคัญของการศึกษาไทย ซึ่ง ศธ.พร้อมให้ข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาในการบังคับใช้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 53