อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ตั้ง"พระราชเวที"วัดโพธิ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค12

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค 8, 9, 10, 11 และ 12 ที่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรฯ วันที่ 17 มิ.ย.นี้ พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 12.21 น.


ตามที่ สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาตั้งเจ้าคณะภาคทั่วประเทศทั้งฝ่ายคณะสงฆ์มหานิกาย และฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุตไปแล้ว แต่ในส่วนของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ยังเหลือตำแหน่งเจ้าคณะภาค 12 (ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว) ที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเนื่องจากผู้ที่มีรายชื่ออยู่ก่อนหน้านี้ คือ พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) วัดสระเกศฯ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวนั้น  

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า ขณะนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 12 แล้ว โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มีกำหนดการเป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบด้วย เจ้าคณะภาค 8, 9, 10, 11 และ 12 ที่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรฯ ในเวลา 14.00 น. วันที่ 17 มิ.ย.นี้  
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 47