อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

โควิดทำคนเครียดปัญหารุนแรงในครอบครัวพุ่ง

ข้อมูลจากสสส. และคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ระบุชัด สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นมากในปี 63 พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.26 น.

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จากการจัดทำแบบสำรวจความเครียดของประชาชนจากสถานการณ์โควิดมาตั้งแต่ปี 2563 พบว่า คนไทยเริ่มมีความเครียด วิตกกังวล อยู่ในระดับปานกลางกว่าร้อยละ 52 ขณะที่กว่าร้อยละ 44 อยู่ในภาวะปกติ และร้อยละ 2.15 มีความเครียดมากเกินไป ซึ่งจากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่เกิดมีปัญหาความเครียด ดังนั้นจึงมีการจัดทำวิจัยและจัดคู่มือจัดการความเครียดเป็นช่องทางคลายปัญหาร่วมกับกรมสุขภาพจิต ทั้งยังร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ สำรวจความเครียดและให้ความรู้แก่คนในชุมชนด้วย    
    
ด้าน ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของคนทั่วโลกในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อปี 2563 พบว่า ในประเทศอังกฤษมีการโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงถึงร้อยละ 65 ส่วนมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น 3 เท่า ซึ่งร้อยละ 90 เชื่อมโยงกับสถานการณ์โควิด เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่น มีเหตุความรุนแรงในครอบครัวกว่า 130,000 ครั้ง สูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากความเครียดและความกังวลช่วงโควิดในช่วงที่ประชาชนต้องใช้เวลาที่บ้านมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศไทย สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ข้อมูลว่า ช่วงโควิดพบความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 66 ภาคใต้มีความรุนแรงในครอบครัวถึงร้อยละ 48.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงคือรายได้ของครอบครัว และการใช้สารเสพติด นอกจากนี้จากการสำรวจความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พบความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากร้อยละ 34.6 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.6 ในปี 2563 สะท้อนว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น จากปัญหาที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากการขาดคุณธรรม ที่นำมาสู่การใช้ความรุนแรง ซึ่งต้องเริ่มพัฒนามาจากการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก คือการสร้างความเติบโตด้านจิตวิญญาณของมนุษย์.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น