อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

สอศ.จัดหลักสูตรอาชีพให้คนว่างงาน  

เลขาธิการกอศ. รับลูก "ตรีนุช" จัดหลักสูตรระยะสั้นติวอาชีพให้คนว่างงาน ดึงวิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่งร่วมจัดหลายร้อยหลักสูตร สร้างงาน สร้างรายได้ จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 07.26 น.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถในการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปนั้น สอศ.ได้เตรียมความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด โดยเฉพาะวิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่งทั่วประเทศที่ ซึ่งหลักสูตรระยะสั้นที่จะจัดสอนให้กับประชาชนนั้นจะมีหลากหลายนับร้อยหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพร้อมอบรมให้ความรู้ ซี่งประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการ Upskill และ Reskill หลักสูตรที่สนใจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
                
เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 คงจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อน เพราะถือว่าการเรียนแต่ละหลักสูตรต้องมีการรวมกลุ่มคน ซึ่งเบื้องต้นกำหนดว่าควรจะจัดกลุ่มเพื่อเข้าเรียนไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น เช่น หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หลักหสูตรช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างยนต์ หลักสูตรดูพระเครื่อง หลักสูตรการทำอาหาร หลักสูตรการซ่อมโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าวิทยาลัยสารพัดช่างจะสามารถจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการ Upskill และ Reskill ในครั้งนี้ได้จำนวนหลายหมื่นคน 
            
“นอกจากช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา สอศ.ได้จัดกิจกรรม “Think outside the box” 11 วัน 11 อาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาและครูให้มีความพร้อม มีทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมีสมรรถนะอาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีหลักสูตรสอนอาชีพให้เลือกเรียนผ่านระบบออนไลน์กว่า 100 หลักสูตร มีผู้สนใจเข้ามาเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดย สอศ.จะแขวนหลักสูตรเหล่านี้ไว้ในเว็บไซต์ต่อไปใครสนใจอาชีพอะไรก็สามารถเข้ามาเลือกเรียนได้ฟรี โดยทุกหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพได้จริง” ดร.สุเทพ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 28