อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

"ตรีนุช"ถกรมว.คลังปล่อยกู้รร.เอกชนดอกเบี้ยต่ำสู้โควิด

รมว.ศธ.นำทีมเข้าหารือ รมว.คลัง ถึงแนวทางการพิจารณาช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน ไฟเขียวปล่อยกู้ รร.เอกชนรายละไม่เกิน 20 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2% สู้โควิด ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 15.41 น.

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึงผลการเข้าร่วมหารือแนวทางการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนวานนี้ว่า (10 มิถุนายน 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นำทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และตนได้เข้าพบ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.กค.) ณ ห้องประชุมกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมหารือแนวทางการพิจารณาช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินกิจการได้ด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น โดยมี ธนาคารแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมรับฟังและเข้าร่วมหารือด้วย 

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง กล่าวว่า ตนได้นำเสนอถึงปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำของโรงเรียนเอกชนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยทางด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.กค.) ได้เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนเอกชนที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าธรรมเนียมอื่น ได้แก่ โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน 70% โรงเรียนเอกชนที่ไม่รับเงินอุดหนุนทั้งประเภทสามัญ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะและกีฬา โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต สามารถเข้าสู่มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) และมอบหมายให้ทาง สช. ไปหารือในรายละเอียดกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนสำรวจความต้องการสินเชื่อดังกล่าว โดยหากโรงเรียนใด หรือท่านใดที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.bot.or.th/covid19/content/sme/Pages/fin-rehab.aspx ซึ่งสาระโดยสรุปของสินเชื่อฟื้นฟู คือ ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 20 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2% ระยะเวลา 6 เดือนแรก รัฐบาลจะช่วยเหลือด้วยการจ่ายดอกเบี้ยแทน และให้ บสย. เข้ามาค้ำประกันสินเชื่อ ฯลฯ ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนเอกชนที่สนใจให้ไปศึกษารายละเอียดล่วงหน้า และขณะนี้ตนกำลังประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนัดประชุมชี้แจงผ่านระบบ Zoom และจะดำเนินการสำรวจผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในเร็ว ๆ นี้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น