อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

มหาเถรฯตั้งรองเจ้าคณะภาคหนกลาง-ใต้

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง และหนใต้ ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 17.16 น.

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 13/2564 ว่า มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ดังนี้ พระวิเชียรโมลี (ขวัญขัย นิติสาโร) วัดหนัง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 1 พระราชธีราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ) วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 2 พระราชปริยัติสุธี (ชลอ ปิยาจาโร) วัดธรรมามูล จ.ชัยนาท ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 3 พระราชปัญญาโสภณ (พิชิตชัย อภิชโย) วัดบพิตรพิมุข ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 13 พระบวรรังสี (สมชาย พุทฺธณาโณ) วัดระฆังโฆสิตาราม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 14 พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) วัดประยุรวงศาวาส ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 15
             
นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า มส.ยังเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ดังนี้ พระศรีปริย์ติวงศ์ (สุทิน ถาวโร) วัดราชนัดดาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 16 พระเทพวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 17 พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร) วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 18
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 53