อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.มทร.ธัญบุรี

“สมหมาย” เผย ที่ประชุมครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.มทร.ธัญบุรี เตรียมเดินหน้ามหาวิทยาลัยลัยในกำกับของรัฐอย่างเต็มที่   จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.27 น.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ผศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะนำมทร.ธัญบุรีออกไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หลังจากใช้เวลาถึงจุดนี้เกือบ 2 ปี โดยขั้นตอนต่อไปจะจะมีการส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรีได้เตรียมความพร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งมีความอิสระและคล่องตัวมากขึ้น สามารถบริหารงานเชิงรุกที่ตอบสนองโจทย์ของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรของ มทร.ธัญบุรี ที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการออกสู่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะมีอิสระในเชิงวิชาการมากขึ้น มีความคล่องตัวในการบริหารงานที่จะไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับ โดยการดำเนินงานต่างๆ จะสามารถทำได้ภายใต้กำกับของสภามหาวิทยาลัยและอว.           

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า ส่วนในเรื่องของงบประมาณจะสามารถสะสมงบประมาณที่จะมีรายได้เข้ามา ซึ่งจะไม่ได้มีเฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนจากนักศึกษา แต่จะมีการนำเอาความรู้จากอาจารย์และนักศึกษาไปบริการทางวิชาการและสร้างรายได้กลับมายัง มทร.ธัญบุรี รวมถึงยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอีกด้วย สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น ในส่วนของข้าราชการสามารถเลือกได้ว่าจะรับราชการจนเกษียณหรือจะสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได้ หากมีการปรับเปลี่ยนเงินเดือนจะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราของมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี มีจำนวนข้าราชการ 490 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย 1,056 คน โดยในส่วนข้าราชการจะมีการเกษียณอายุราชการทุกปี.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30