อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

"ตรีนุช"เตรียมรายงานครม.ตรวจเปิดเรียนภาพรวมเรียบร้อยดี

รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่จ.เชียงใหม่ ภาพรวมเปิดเรียนอย่างเป็นทางการไม่พบปัญหา เตรียมรายงานครม.รับทราบการเปิดภาคเรียน 14 มิ.ย.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคุมมาตรการเข้ม เผยตัวเลขรร.เปิดภาคเรียนทั้งหมด 28,859 แห่ง "อัมพร" แจง ครูในกทม.ได้ฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้ว จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.59 น.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งภาพรวมการเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่ได้รับรายงานปัญหาเรื่องการเปิดภาคเรียน โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ ตนจะรายงานเรื่องภาพรวมการเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการและการลงพื้นที่ที่ จ.เชียงใหม่ ให้ ครม.รับทราบด้วย

ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ภาพรวมของการเปิดเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. ซึ่งเป็นการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 อย่างเป็นทางการ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่ได้รับรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการเปิดภาคเรียน โดยการเปิดภาคเรียนครั้งนี้จะยึด 5 รูปแบบการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค. On-air เรียนผ่าน DLTV On-demand เรียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ On-line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร ให้เกิดความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจากการรายงานผู้ปกครองเข้าใจการเรียนในรูปแบบดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ในพื้นที่ 4 จังหวัดควบคุมสูงสุดสีแดงเข้ม คือ กทม.นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี นั้นยังไม่สามารถจัดการเรียนผ่าน Onsite ได้ โดยจะต้องจัดการเรียนผ่านรูปแบบอื่นๆ เท่านั้น
           
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ที่สามารถเรียนผ่าน Onsite ได้นั้นได้ย้ำให้โรงเรียนปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดภายในสถานศึกษา จัดห้องเรียนเว้นระยะห่างเด็กต้องไม่เกิน 20 คนต่อห้อง พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  นอกจากนี้ในพื้นที่ที่เปิดเรียนแบบ Onsite ได้สพฐ.ได้มอบเป็นมาตรการให้โรงเรียนดำเนินคัดกรองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนหากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้แยกเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงต่ำ และกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งหากมีเด็กกลุ่มเสี่ยงสูงจะต้องงดการมาเรียนที่โรงเรียนและเรียนผ่านออนไลน์หรือตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนดให้แทน ทั้งนี้โรงเรียนจะดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในการเตรียมความพร้อมและรับมือหากมีเหตุฉุกเฉินด้านโรคระบาดเกิดขึ้น ในส่วนของจ.เชียงใหม่ที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.ศธ. พบว่า การเปิดภาคเรียนมีการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สธ.กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นอย่างดี อย่างไรการฉีดวัคซีนของครูในพื้นที่กทม.ได้รับการฉีดครบทุกคนแล้ว 100% ส่วนครูในจังหวัดอื่นๆ ให้อยู่ในการจัดสรรของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
           
สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 14 มิ.ย. มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่เปิดเรียน 15,879 แห่ง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 794 แห่ง ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่เปิดเรียนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.แบ่งเป็น โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 12,742 แห่ง สถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 156 แห่ง เปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 1-14 มิ.ย.จำนวน 238 แห่ง รวมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้งสิ้น 28,859 แห่ง และสังกัด สอศ. จำนวน 950 แห่ง ส่วนที่โรงเรียนที่เหลือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม.
 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33