อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อว.ขานรับนโยบาย'บิ๊กตู่' ตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

อว. ขานรับนโยบายนายกฯ ตั้ง "ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม" มุ่งสื่อสารข้อเท็จจริง ชัดเจน และสร้างความเข้าใจให้สาธารณชน จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.17 น.


เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว. และโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อว. ได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม/บิดเบือน ประจำ อว. ตามคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านข่าวปลอม/บิดเบือน มีตนเป็นประธาน และมีทีมโฆษก รวมทั้งผู้อำนวยการกองต่างๆ ของสำนักงานปลัด อว. มีที่ทำการ ณ ศูนย์บริการร่วม กองกลาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา อว. ได้มีการดำเนินการด้านการตรวจสอบข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องร่วมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (AFNC Thailand) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิด ทางแอพพลิเคชั่นไลน์อย่างสม่ำเสมอ โดยกลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานปลัด อว. เป็นหน่วยประสานงาน หาข้อมูลและสนับสนุนการชี้แจงประเด็นข่าวปลอม ดังนั้น การตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ประจำ อว. จะทำให้ อว. สามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มของการแพร่กระจายข่าวปลอม/บิดเบือน รวมถึงสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ชี้แจงให้ข้อเท็จจริง แก้ไขความเข้าใจผิดและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของสาธารณชน ตลอดจนยังสามารถผลิตและนำเสนอชุดข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนและสาธารณชน ผ่านกลไกภาคสื่อสารมวลชนและกลไกต่าง ๆ ได้ โดยกรอบการทำงานตรวจสอบติดตามเบื้องต้นจะไม่เกินเวลา 1 วันหรือภายใน 24 ชั่วโมง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33