อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิเสร็จสมบูรณ์แล้ว

พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ในเดือน ธ.ค. 2564 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์-แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 16.18 น.


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัด วธ. ครั้งที่ 5/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom ที่ศูนย์ประชุม วธ. โดยที่ประชุมได้รับรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อเป็นสถานที่รำลึกเหตุการณ์ และการเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547 ทั้งยังเป็นสถานที่เก็บหลักฐานของเหตุการณ์ และยังแสดงถึงความร่วมมือของคนไทย และคนทั่วโลก ที่เดินทางมาร่วมรำลึกทุกปี รวมทั้งเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิและงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว และสป.วธ.อยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินงานและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ คาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ในเดือน ธ.ค. 2564

    

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวสร้างบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ โดยอาคารจัดแสดงหลักเป็นอาคารชั้นเดียว ด้านหน้าออกแบบเป็นเส้นโค้งในรูปแบบของคลื่น และมีช่องเปิดรับแสงเป็นทรงกลมแบบฟองคลื่นกระจายตามความยาวของอาคาร ทำให้ภายในอาคารเกิดที่ว่างคล้ายท้องคลื่นยาวตลอดห้องจัดแสดง โดยมีหอเตือนภัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องมือประมงพื้นบ้านเป็นแลนด์มาร์คที่ให้ผู้มาเยือนสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพได้โดยรอบ 
ทั้งนี้ พื้นที่โครงการฯแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ส่วนจัดแสดงภายนอกอาคาร จัดแสดงเรือประมง 2 ลำ ที่ถูกคลื่นยักษ์สึนามิพัดพาเข้ามาจากชายฝั่ง เหลือร่องรอยยังคงเป็นวัตถุพยานที่สำคัญของเหตุการณ์ในครั้งนั้น 2.ส่วนบริการ ภายในมีพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล ส่วนขายของที่ระลึก ห้องน้ำบริการประชาชน โดยมีห้องมัลติมีเดียจัดฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยสึนามิ เป็นการนำเข้าสู่เนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการ 3.ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงที่ร้อยเรียงเรื่องราวประกอบวัตถุจัดแสดงซึ่งเก็บรวบรวมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิที่เกิดขึ้นในไทยเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547 โดยลำดับของการจัดแสดงเป็นโซนประกอบด้วยโซนสัณฐานของบ้านน้ำเค็ม โซนเรื่องเล่าจากผู้ประสบภัย โซนความรู้เบื้องต้นธรรมชาติของสึนามิ โซนเล่าเรื่องจากวัตถุ โซนเรื่องราวต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากภัยพิบัติในด้านการเรียนรู้และป้องกัน และโซนที่เปิดให้ชุมชนสามารถเข้าใช้พื้นที่ในกิจกรรมของชุมชน และ 4.พื้นที่สนับสนุนอื่นๆ เช่น ลานจอดรถและพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33