อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

คกก.ปฏิรูปประเทศถก"ตรีนุช" วางแผนการศึกษาไทย

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ถก "ตรีนุช" วางแผนพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต พร้อมเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16.19 น.

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้กรรมการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้ประชุมร่วมกับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้รายงานความก้าวหน้างานการศึกษด้านต่างๆ ว่ามีการดำเนินการเรื่องใดไปแล้วบ้าง รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นจาก ศธ. และน.ส.ตรีนุช ในฐานะที่รับตำแหน่ง รมว.ศธ.คนใหม่ ว่าจะมีแผนการศึกษาใดที่จะทำเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศได้บ้าง ซึ่งเท่าที่เห็น 7 นโยบายเร่งด่วนของ น.ส.ตรีนุช ถือว่าดำเนินการได้ครอบคลุมทุกมิติการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ ข้อมูลบิ๊กดาต้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยนโยบายดังกล่าวถือว่าเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
           
รศ.ดร.วรากรณ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมจะเร่งรัดให้การดำเนินงานเกิดผลด้านการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ 2565 โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะรับไปดูว่ามีเรื่องเร่งด่วนใดบ้างที่จะขับเคลื่อนให้ทันในปีงบประมาณดังกล่าว เช่น การจัดทำฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าของ ศธ. ในการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้เกิดการดูแลเด็กอย่างทั่วถึง และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นต้น ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ จะนำข้อมูลที่ได้หารือร่วมกับกรรมการปฏิรูประเทศเหล่านี้ไปประสานงานกับสำนักงานปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) ของศธ. เพื่อให้การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาในอนาคตด้วย.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 40