อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

"สุเทพ"ชี้วิกฤติโควิดไม่กระทบยอดรับเด็กอาชีวะ

สอศ.มั่นใจวิกฤติโควิดไม่กระทบยอดรับเด็กอาชีวะ “สุเทพ” ยันครูมีทักษะพร้อมสอน On line พุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.54 น.

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงการเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งกำหนดเปิดเรียนอย่างเป็นในวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า จากการติดตามการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 พบว่าสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ซึ่งบางแห่งได้เริ่มเปิดเรียนมาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.แล้ว ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่มีการแพร่ระบาด หรือมีการระบาดไม่มาก สถานศึกษาแต่ละแห่งจะเปิดเรียนตามความพร้อม อีกทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค​ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัด รวมถึงผ่านการประเมินความพร้อมตามมาตรการที่กรมอนามัยกำหนด 44 ข้อ ดังนั้น ณ ขณะนี้สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งในรูปแบบ On-site และ Online โดยในส่วนของรูปแบบ On-site นั้นจะมีการแบ่งกลุ่มสลับกันเข้ามาเรียน ไม่ให้นักศึกษาเข้ามาเรียนพร้อมกันทั้งหมด เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เท่าที่ได้รับรายงานล่าสุดยังไม่พบปัญหากังวลใด 
            
เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมเรื่องการออกฝึกประสบการณ์ของนักศึกษานั้น ทาง สอศ.ได้เตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้ว โดยให้มีการพิจารณาร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้งสถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักศึกษา ซึ่งในส่วนของสถานประกอบการนั้นจะต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ชัดเจน และประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ขณะที่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ความยินยอมให้บุตรหลานออกไปฝึกงาน และตัวนักศึกษาเองต้องพร้อมที่จะไปฝึกงาน โดยหากทั้ง 3 ฝ่ายเห็นตรงกันสถานศึกษาก็พร้อมที่จะให้จัดการศึกษาในสถานประกอบการได้ แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมก็ไม่สามารถส่งเด็กไปฝึกงานได้ ซึ่งสถานศึกษาต้องปรับแผนจัดสถานการณ์จำลองในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กได้ฝึกงานแทน  
            
“ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบกับยอดผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาหรือไม่ โดยจะมีการรายงานตัวเลขผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นคิดว่าวิกฤตโควิด-19 ไม่น่าจะส่งผลกระทบกับยอดการรับ และคาดว่าตัวเลขน่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา” ดร.สุเทพ กล่าวและว่า ส่วนที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าเมื่อต้องปรับมาจัดการเรียนการสอนมาเป็นรูปแบบ Online บุคลากรผู้สอนจะมีความพร้อมหรือไม่นั้น ขอยืนยันว่าครูอาชีวะค่อนข้างมีความพร้อม แต่ละวิทยาลัยจะมีครูผู้สอนที่จบในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว จึงช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับครูคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในช่วงก่อนเปิดเทอมก็ได้มีการเตรียมความพร้อม และเริ่มทดลองสอน Online ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.มาแล้ว 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 37