อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

จี้"ตรีนุช"ยกเลิกประกาศเกณฑ์สรรหานายกสถาบันอาชีวะ

เครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือถึง รมว.ศธ. ให้ยกเลิกประกาศเกณฑ์สรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ชี้ หลักเกณฑ์ขาดหลักธรรมาภิบาล เอื้อประโยชน์กลุ่มบุคคล พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.04 น.

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตนได้ทำหนังสือถึง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เรื่อง ขอคัดค้านและให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอาชีวะ จำนวน 14 แห่ง เนื่องจากค.ร.อ.ท.เชื่อว่าประกาศฉบับดังกล่าวไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ได้เข้าไปรับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายกสภาสถาบัน โดยเฉพาะประกาศของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในข้อ 4  ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ 1.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3.ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีศึกษาหรือผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา แต่หากมองภาพในหลักการแล้วถือว่าขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เพื่อเอื้อประกาศฉบับนี้ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นพรคคพวกของตัวเองได้ นอกจากนี้กรณีที่ได้มีการประกาศและดำเนินการเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.60 ซึ่งถือว่าการดำเนินการดังกล่าวได้เป็นไปตามขั้นตอนจากทุกฝ่ายนั้น ได้ล่วงเลยมานาน และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อบางรายได้เสียชีวิตลงแล้ว และไม่เคยมีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้จาก รมว.ศึกษาธิการ

ประธานเครือข่าย ค.ร.อ.ท.กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นทางกลุ่มเครือข่าย ค.ร.อ.ท.จึงขอให้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งหากมีการประกาศใหม่ขอให้มีการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและบุคลากรในส่วนของอาชีวศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมและมีความสามารถได้เข้าร่วมการคัดเลือกนายกสภาสถาบันฯ อย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมกับขอให้มีการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่ได้มีการดำเนินการสรรหานายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 9 แห่งที่มีการสรรหาไปก่อนหน้านี้ด้วย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33