อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

"ตรีนุช" มุ่งเป้าผลิตผู้เรียนอาชีวะตอบโจทย์ประเทศ 

รมว.ศึกษาธิการ วางแผนเคลื่อนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา มุ่งเป้าผลิตผู้เรียนให้ตอบโจทย์ประเทศ ชี้ วิทยาลัยต้องค้นหาจุดเด่นของตัวเอง และจัดการเรียนตามสภาพธุรกิจในพื้นที่ จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 05.23 น.

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ตนมี 7 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งในนโยบายดังกล่าวคือการดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้น ตนได้วางทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้แก่สอศ.แล้ว โดยย้ำให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งร่วมมือจัดการศึกษากับสถานประกอบการในพื้นที่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะขณะนี้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  กำลังเป็นที่ต้องการของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นอาชีวศึกษาจะต้องผลิตผู้เรียน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเหล่านี้ให้มากขึ้นไม่ใช่จัดการสอนแล้วผลิตผู้เรียนโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
           
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้อยากให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาแต่ละแห่งได้ค้นหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอว่าวิทยาลัยมีความถนัดด้านไหนเป็นพิเศษและมุ่งผลิตคนด้านเหล่านั้นให้เต็มที่ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา อีกทั้งการผลิตผู้เรียนของแต่ละวิทยาลัยจะต้องยึดพื้นที่เป็นฐานให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกจิของพื้นที่ตัวเอง เช่น จ.เชียงใหม่เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยว วิทยาลัยก็ควรผลิตผู้เรียนป้อนธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งวิทยาลัยจะต้องโฟกัสการเรียนการสอนให้ตรงจุด โดยหากดำเนินการได้ตามนี้เชื่อว่าเราจะผลิตผู้เรียนได้ตามความต้องการของประเทศอย่างแน่อน ทั้งนี้ยอมรับทักษะภาษาอังกฤษมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งตนจะหาแนวทางความร่วมมือให้มากขึ้น เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษผู้เรียนวิชาชีพให้เป็นมาตรฐานสากล โดยจะรวมไปถึงผู้เรียนสายสามัญด้วย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33