อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ทปอ.ประกาศยุติการใช้คะแนนโอเน็ตในTCASปี65

ทปอ.ประกาศยุติการใช้คะแนนโอเน็ตใน TCAS 65 ลดภาระการสอบให้มีปริมาณที่ลดน้อยลง อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 15.47 น.

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานการดำเนินการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี แม้จะมีข้อร้องเรียนให้มีการเลื่อนกระบวนการทดสอบต่างๆ ออกไปจากกำหนดการเดิม แต่ ทปอ.ก็ยืนยันที่จะดำเนินการตามกำหนดเดิม ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราดำเนินการถูกต้องแล้ว เพราะหากมีการเลื่อนสอบและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อาจจะทำให้การทดสอบต่างๆ จะต้องเลื่อนออกไปอีกและไม่ได้มีการดำเนินการ โดยขณะนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 รอบ มีผู้เรียนยืนยันสิทธิแล้ว 200,928 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และยังเหลือการรับรอบสุดท้าย คือ รับตรงอิสระ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้เรียนเพิ่มอีก 10,000-20,000 คน

ด้าน นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการ TCAS กล่าวว่า นอกจากนี้ ทปอ.ยังได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการคัดเลือกในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 โดยมีมติให้ยุติการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในการคัดเลือก เพื่อเป็นการลดภาระการสอบให้มีปริมาณที่ลดน้อยลง และรูปแบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 จะแบ่งเป็น 4 รอบ ดังนี้ 1.แฟ้มสะสมงาน 2.โควตา 3.แอดมิชชั่น และ 4.รับตรงอิสระ ดังนั้นในรอบ 3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ไม่ใช่คะแนนโอเน็ตเป็นคุณสมบัติ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีแนวทางที่จะปรับปรุงการทดสอบโอเน็ต ทั้งนี้ เมื่อเกณฑ์การคัดเลือกไม่ได้นำคะแนนโอเน็ตมาใช้แล้ว แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์สัดส่วนของคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) สำหรับในส่วนของคะแนนวิชาการก็จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัยจะประกาศอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเปิดระบบ TCAS สำหรับปฏิทินการรับสมัครยังจะต้องมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงเดือนสิงหาคม

"ทปอ.ยังคงหลักการเดิมที่ต้องการให้เด็กทุกคนอยู่ในห้องเรียนจนกว่าจะจบปีการศึกษา ดังนั้นการสอบต่างๆ จะเริ่มหลังจากที่นักเรียนจบปีการศึกษาแล้ว ทั้งนี้สำหรับกรณีที่มองว่า TCAS รูปแบบใหม่จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กเรียนกวดวิชาหรือไม่นั้น จากการปรับแนวการทดสอบที่ ทปอ.จะเน้นเรื่องการนำความรู้ไปใช้งาน ดังนั้นผมคิดว่าจะไม่จำเป็นต้องไปเรียนกวดวิชา เพียงแต่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้เข้าใจและสามารถนำหลักการต่างๆ ที่เรียนในห้องเรียนไปใช้การได้ ก็จะสามารถทำคะแนนสอบได้" ผู้จัดการ TCAS กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เนื่องจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เป็นการสอบที่เสียค่าใช้จ่าย ทปอ.มีแนวทางสำหรับนักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือไม่ นายพีระพงศ์ กล่าวว่า ทปอ.จะพยายามไม่ทำให้เป็นภาระแก่ผู้เรียน อีกทั้งมหาวิทยาลัยก็จะต้องกำหนดคุณสมบัติคะแนนที่ต้องการในรายวิชาที่จำเป็น เพื่อที่จะไม่ให้ผู้เรียนต้องสอบมากเกินไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 42