อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

วธ.เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ "Thailand Biennale, Korat 2021"

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และ จ.นครราชสีมา เตรียมจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ปลายปีนี้ หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.04 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ.โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับ จ.นครราชสีมา หน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม เครือข่ายศิลปินและภาคประชาชนจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Korat 2021 ซึ่งล่าสุดจากการที่ สศร.ประชุมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมโครงการขึ้นช่วงปลายปี 2564 ใน จ.นครราชสีมา ในพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ อ.เมืองนครราชสีมา อ.ปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ และอ.พิมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพโดยใช้มิติทางศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบของเทศกาลศิลปะนานาชาติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินได้มีเวทีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์ผลงานและแนวคิดจากศิลปินระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลในอนาคต ซึ่งกิจกรรมโครงการประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสรัฐบาลถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยอัญเชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดแสดงพร้อมทั้งเชิญผลงานศิลปะของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติที่ร่วมจัดแสดงในโครงการครั้งนี้ด้วย 
    
นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า วธ.ขอเชิญชวนกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหรือสนับสนุนการจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ซึ่งล่าสุดเป็นที่น่ายินดีที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ทั้งนี้หากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพหรือสนับสนุนการจัดโครงการฯ จะทำให้กิจกรรมครั้งนี้มีความยิ่งใหญ่ ช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทย เพื่อชมกิจกรรม ช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คลี่คลาย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33