อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ตั้ง "เจ้าคุณพล" รักษาการเจ้าอาวาสวัดสังเวชฯ

“สมเด็จพระวันรัต” เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ “พระธรรมสิทธิเวที” อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชฯ พร้อมมอบคำสั่งเจ้าคณะกทม.ตั้ง “พระเทพเวที” (พล อาภากโร) ขึ้นเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดสังเวชฯ จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 19.38 น.

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 21 มิ.ย. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)​ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานคณะผู้ช่วยสนองงานสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานนํ้าหลวงสรงศพ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) อายุ 90 พรรษา 70 อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ซึ่งมรณภาพด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อเวลา 01.46 วันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา 

ในการนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี สมเด็จพระวันรัตได้มอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพฯ แต่งตั้งพระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชฯ เจ้าคณะภาค 6 ดํารงตําแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสังเวชฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 38