อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

"เสมา1" มุ่งมั่นสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ เผย ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในต่างจังหวัด รับ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องเร่งแก้ไข พร้อม มุ่งมั่นสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้ได้ อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 16.25 น.

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว โรงเรียนบ้านป่าติ้ว และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้นั้น โดยตนได้ดูภาพรวมสภาพปัญหาการศึกษาทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อจะวางแนวทางการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียม เพราะตนอยากให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ดีๆเหมือนกับเด็กที่เรียนอยู่ในเมืองเช่นเดียวกัน เช่น สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม เป็นต้น โดยตนจะมุ่งมั่นลดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องขาดแคลนครู ซึ่งตนจะรับเรื่องนี้มาหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
           
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.ศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว รมว.ศึกษาธิการ อยากให้เน้นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้านวิชาชีพของนักเรียนให้มากขึ้น เพราะเด็กในโรงเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนพักนอนหากได้รับการฝึกอาชีพ เรียนรู้การสร้างรายได้ด้วยตัวเอง รู้จักวิธีการออมเงิน จะส่งผลให้นักเรียนจะกลายเป็นผู้เรียนที่มีทักษะอาชีพไปพร้อมกับการเรียนรู้การจัดเก็บรายได้จากการสร้างอาชีพ ดังนั้นในประเด็นนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะนำหลักการของ รมว.ศธ.ไปสู่การขยายผลในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดอื่นๆ ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 36