อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อาชีวะเกษตรจับมือภาคเอกชน พัฒนาทักษะกาแฟให้นศ.

รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ร่วมลงนามความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร กับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด หวังยกระดับทักษะวิชาชีพกาแฟให้นักศึกษา อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.38 น.

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 4 ภาค กับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า การพัฒนาอาชีวศึกษา จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานประกอบการหน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทในการสร้างคนคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจุบันกาแฟ เป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพราะมีความเป็นอัตลักษณ์ที่ตอบโจทย์คนทั่วโลก เป็นธุรกิจที่ทำรายได้ดี การที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะได้รับการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวจึงถือว่าเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างมีคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพที่จะมาบ่มเพาะให้ผู้เรียนจบมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นที่ต้องการของภาคประกอบการ ที่สำคัญสามารถประกอบอาชีพได้ทันที ทั้งอาชีพอิสระ หรือเข้าสู่ตลาดงาน 

ด้าน นายมณฑล กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค ร่วมกับ บริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด เพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรธุรกิจกาแฟครบวงจร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์อาชีพกับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ และได้ประสบการณ์ที่ไม่อาจหาได้จากตำราเรียนหรือห้องเรียน ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะตั้งแต่ปี 2564 - 2567 

นายเทิดศักดิ์ วิไลเกษม ประธานกรรมการบริหารบริษัท เค ฟาร์ม คอฟฟี่ จำกัด กล่าวว่า ทาง บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ การปลูก การดูแล การบำรุงรักษา การแปรรูปการจำหน่าย และการจัดการธุรกิจกาแฟครบวงจร ซึ่งจะสร้างพื้นฐานอาชีพต่อนักเรียน นักศึกษาให้มีอาชีพ สร้างรายได้ และความมั่นคงพื้นฐานในชีวิตและครอบครัวได้. 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 38