อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เกษียณแล้วหยุดทำงานได้ แต่ห้ามหยุดทำเงิน

เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 00.00 น.

สัปดาห์ที่แล้วทิ้งท้ายไว้ว่าจะมาคุยเอาใจคนเกษียณปีนี้ เมื่อได้รับเงินก้อนเพื่อใช้ในยามเกษียณแล้ว ต้องทำอย่างไรถึงจะให้มีเงินใช้ได้นานที่สุด...อย่างมีความสุขที่สุดวิธีง่ายที่สุด คือ ใช้เงินทำงานแทน และนี่คือวิธีคิด

โจทย์ : มีเงินออมหลังเกษียณ 1 ล้านบาท ทำอย่างไรได้บ้าง?

คิดสั้น : เก็บเงินออมหลังเกษียณ 1 ล้านบาทไว้กับตัว ไม่ใช้เงินทำงาน ไม่ฝากธนาคารหรือลงทุน เน้นใช้จ่ายอย่างประหยัดแค่เดือนละ 10,000 บาท เพียงปีเดียวก็ใช้ไป 120,000 บาท ไม่ถึง 9 ปี เงินล้านก็หมดเกลี้ยง ชีวิตที่เหลือจะเดินหน้าอย่างไร? ขอเงินลูกหลานใช้ หรือ กู้หนี้ยืมสิน หรือจบชีวิต…เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

คิดยาว : ต้องวางแผนการเงิน โดยแยกเงิน 1 ล้านบาท เป็น 2 ส่วน 500,000 บาทแรกสำหรับใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท และเสริมสภาพคล่องกรณีฉุกเฉิน 500,000 บาทหลัง นำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 10% คิดง่าย ๆ ก็จะได้เงินเพิ่มอีกปีละ 50,000 บาท เมื่อผ่านไป 50 เดือน เงิน 500,000 บาทแรก ก็ถูกใช้จ่ายจนหมดสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเงิน 500,000 บาทหลัง และผลตอบแทน 2 แสนกว่าบาท ซึ่งจะตัดผลตอบแทนมาใช้จ่ายรายเดือนได้อีก 20 เดือน หากวางแผนการเงินแบบนี้ จะใช้เงินได้นานถึง 12 ปี

คิดใหญ่  : แยกเงินล้านเป็น 2 ส่วน โดย 500,000 บาทแรก สำหรับใช้จ่ายรายเดือน และ 500,000 บาทหลังนำไปลงทุนในหุ้นที่แม้จะมีความเสี่ยง แต่ก็ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 17-20% (ข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2546-2555) 500,000 บาทหลัง นำไปลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 20% คิด
ง่าย ๆ ก็จะได้เงินเพิ่มอีกปีละ 100,000 บาท เมื่อผ่านไป 50 เดือน เงิน 500,000 บาทแรก ก็ถูกใช้จ่ายจนหมด สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเงิน 500,000 บาทหลัง และผลตอบแทน 5 แสนกว่าบาท ซึ่งจะตัดผลตอบแทนมาใช้จ่ายรายเดือนได้อีก 50 เดือน หากวางแผนการเงินแบบนี้ นอกจากจะมีเงินใช้อย่างเพียงพอแล้ว เงิน 500,000 บาทที่ไปซื้อหุ้นไว้ ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อขายออกก็อาจจะได้รับส่วนต่างของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สำหรับข้าราชการที่เกษียณในปีนี้ และเป็นสมาชิก กบข. ถือว่าโชคดี 2 ต่อ เพราะได้รับทั้งเงินบำนาญรายเดือนจากกรมบัญชีกลางไว้ใช้จ่ายประจำเดือนอย่างไม่ขัดสน และเงินก้อนใหญ่จาก กบข. ที่จะสร้างความเพียงพอของเงินออมหลังเกษียณอย่างแท้จริง สมาชิก กบข. ที่เกษียณปีนี้

หากต้องการใช้เงินทำงานอย่างต่อเนื่อง ขอแนะนำบริการ “ออมต่อกับ กบข.” เพราะ กบข. บริหารเงินลงทุนแบบมืออาชีพ ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้ง กบข. อยู่ที่ 7% มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และชนะเงิน เฟ้อ ที่สำคัญการออมต่อกับ กบข. มีให้เลือกตามความเหมาะสมของสมาชิกถึง 4 แบบด้วยกันคือ

1. ออมต่อทั้งจำนวน เหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีแผนใช้เงินก้อน และมั่นใจในการลงทุนของ กบข. โดยท่านจะขอรับเฉพาะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีออกไปใช้จ่ายก็สามารถทำได้

2. ขอทยอยรับเป็นรายงวด เช่น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือรายปี เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเงินไปสมทบกับเงินบำนาญที่ลดลง เพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างปกติ

3. ขอรับเงินออกไปบางส่วน ที่เหลือออมต่อ เหมาะสำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้เงินก้อนในระยะสั้น และยังไม่มีแผนการลงทุนในระยะยาว

4. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือขอรับเป็นงวด ๆ เหมาะสำหรับสมาชิกที่มีแผนการใช้เงินส่วนหนึ่ง และยังต้องการเงินไปสมทบกับเงินบำนาญ เพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างปกติ

การวางแผนการเงินเพื่อความเพียงพอของเงินออมหลังเกษียณ ยิ่งทำเร็วก็ยิ่งดีกับตนเอง เพื่อจะได้มีเวลาสะสมความมั่งคั่ง มีเวลาแก้ตัวเมื่อเกิดความผิดพลาด ที่สำคัญต้องย้ำกับตัวเองเสมอว่า “ต้องไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน แต่ต้องเป็นเสาที่แข็งแรงให้เขาได้พึ่งพิง” ถ้าสมาชิก กบข. ที่เกษียณปีนี้ คิดอะไรไม่ออก ก็ออมต่อกับ กบข. ไปก่อนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0