อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สวทช.ดึงล่ามอิเล็กทรอนิกส์ไฮไลต์งาน NAC2013

จันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 00.00 น.

สวทช.เปิดงานประชุมวิชาการประจำปี โชว์งานวิจัยเด่น เตรียมความพร้อมสู่เออีซีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยถึงงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช. หรืองาน NAC 2013 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 3 เมษายนนี้ว่า ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ความพร้อมสู่เออีซี ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งจะเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในภาคธุรกิจได้จริง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 โดยในงานมีทั้งการสัมมนาวิชาการ นิทรรศการในการนำเสนอผลงานวิจัย และการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 5,000 คน 

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับไฮไลต์นิทรรศการปีนี้ นอกจากนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย แล้วยังนำเสนอ แอพพลิเคชั่นล่ามอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “Voice Tra 4 U” ผลงานวิจัยของเนคเทคหรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมกับครือข่ายวิจัยนานาชาติยู-สตาร์ ที่สามารถรองรับได้ถึง 23 ภาษาและแปลงเสียงพูดได้ถึง 17 ภาษา ครอบคลุมการใช้งานกว่า 95% ทั่วโลก ปัจจุบันสามารถเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่แอพพ์ สโตร์

นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยเด่น ๆ ที่ถือได้ว่าไทยเป็นผู้นำในอาเซียน เช่น การวิจัยเรื่องระบบสกัดปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร การจัดตั้งศูนย์วัสดุชีวภาพประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านวัสดุชีวภาพแบบครบวงจร ศูนย์พลาสติกชีวภาพ ที่มีการทดสอบการย่อยสลายตามมาตรฐานสากล และโรงงานต้นแบบการผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรค

อย่างไรก็ดี การจัดงานดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด มาใช้ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ชมงาน โดยรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อเป็นสมาร์ท เอ็กซิบิชั่น หรือการจัดนิทรรศการแบบอัจฉริยะอีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรีที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึง 3 เมษายนนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/nac2013คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0