อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเททองหล่อองค์สิทธัตถะราชกุมาร

พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระโพธิสัตว์ สิทธัตถะราชกุมารโดยมีเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในพิธีก่อนเข้าสู่พิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 9 มี.ค.นี้ พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00.17 น.

วันนี้ (27 ก.พ.)พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวรารามผู้แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือ สมเด็จเกี่ยว อุปเสโณ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีหล่อเททองหล่อองค์พระโพธิสัตว์ สิทธัตถะ ราชกุมาร หรือ พระพุทธเจ้าน้อย พร้อมด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยราพันธุ์ ประธานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า และเหล่าพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีท่านเจ้าคุณราชรัตนรังษี หัวหน้าคณะพระธรรมทูตสายอินเดีย เนปาล หลวงพ่อเณร วัดทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนคศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดมหาบุตร หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม นั่งสวดบริกรรมคาถา

คุณหญิงสุดารัตน์ เปิดเผยว่าองค์พระพุทธเจ้าน้อยสร้างขึ้นด้วยแผ่นทองสัมฤทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 840,000 แผ่น น้ำหนักรวม 3 ตัน หล่อองค์พระพุทธเจ้าน้อยที่มีความสูง 3 เมตร 55 เซนติเมตรเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ทางเข้าสู่มหาวิหารมายาเทวี จุดที่พระพุทธเจ้าประสูติ เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของการบูรณะครั้งประวัติศาสตร์ ที่เกิดจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกให้ขจรไปทั่วโลก  โดยพระพุทธเจ้าน้อยองค์นี้จะอยู่คู่กับลุมพินีสถานเป็นพันๆปีเช่นเดียวกัลป์เสาหินพระเจ้าอโศก ผู้ที่ไปกราบสักการะพระพุทธเจ้าน้อย ณ สถานที่ประสูติก็จะได้รับทราบถึงเกรียติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชชินีนารถ ไปอีกนับเป็นพันๆปี 

นอกจากนี้นับเป็นที่ปิติยินดีอย่างยิ่งที่รัฐบาลเนปาล ได้อนุญาตให้ประเทสไทยเป็นประเทศแรกในการเข้าไปทำนุบำรุงสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากซึ่งการก่อสร้างทางเดินรอบสระน้ำศักดิ์ สิทธิ ทางเดินรอบวิหารมายาเทวี ลานปฏิบัติธรรม 5 ลานอย่างกว้างขวางให้กับพุทธศาสนิกชนได้ไปปฏิบัติธรรมอย่างสะดวก ซึ่งเป็นโครงการระยะแรกแล้วเสร็จ และกำลังก่อสร้างห้องน้ำ ที่ยังขาดอีกจำนวนมาก ซึ่งจะเดินหน้าสร้างโครงการระยะสอง คือเสาหินอโศก ทางเดินรอบสระน้ำศักดิ์ และโครงการระยะสาม สร้างพระพุทธรูปปางประสูติ “พระพุทธเจ้าน้อย” สร้างถนนจากบริเวณลานจอดรถเข้าสู่ สวนอันศักดิ์สิทธิ ประมาณ 1 กม. พร้อมทางเดินสองข้าง เป็นจุดที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ลานประดิษฐ์พระพุทธเจ้าน้อย และลานอเนกประสงค์ โครงการทั้งหมดใช้ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาใช้เวลาไป 2 ปีแล้ว ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถบริจาคเงินเพิ่มเติมได้กำลังศรัธร

“สำหรับองค์พระพุทธเจ้าน้อยดังกล่าวจะประดิษฐานอยู่คู่ลุมพินีสถานตลอดไปเช่นเดียวกับเสาหินพระเจ้าอโศกผู้ที่ไปกราบสักการะพระพุทธเจ้าน้อย ณ สถานที่ประสูติก็จะได้รับทราบถึงเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ด้วย ส่วนองค์พระต้นแบบจะประดิษฐานที่ประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้กราบสักการะต่อไป โดยจะมีพิธีสมโภชองค์พระพุทธเจ้าน้อยในวันที่ 8-10 มีนาคม และพิธีพุทธาภิเษกจะมีขึ้นในเย็นวันที่ 9 มีนาคม ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ร่วมสักการะและเฉลิมฉลองด้วย”คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว

ขณะที่ภายในงานยังคงเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการะและปิดทององค์พระต้นแบบเสาหินอโศกจำลอง และรับน้ำพระพุทธมนต์จากสระโบกขรณี ที่นำมาจากสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า จากนั้นในวันที่ 9 มีนาคมจะนำองค์พระที่หล่อสำเร็จแล้วเข้าไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ทางเข้าสู่วิหารมายาเทวี จุดที่พระพุทธเจ้าประสูติ ในวันที่ 29- 31 มีนาคมนี้ ต่อไป และแม้โครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติใกล้แล้วเสร็จและสิ้นสุดโครงการแต่ทางคณะกรรมการฯยังคงเดินหน้าโครงการนำพระธรรมคำสอนแก้ปัญหาสังคมอย่างเข้มข้นต่อไปโดยจะขยายพื้นที่การจัดงานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ.
 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0