อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

ภาษาเดียวกัน วันที่ 10 เมษายน 2556

พุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 00.00 น.

โครงการหุ่นยนต์การแพทย์ชั้นสูง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ผนึกเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และโรงเรียนแพทย์ เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ “โครงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง” สนองนโยบายรัฐบาล ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ มุ่งเป้ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่จะเป็นผู้สูงวัยกลุ่มใหญ่ที่ต้องการใช้บริการ มั่นใจใน 3 ปี ลดนำเข้าเครื่องมือแพทย์กว่า 50% และใน 5 ปี สามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายหุ่นยนต์การแพทย์ของอาเซียนรวมถึงเป็นฐานผลิตของประเทศยักษ์ใหญ่ อเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น ได้อีกด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1313 หรือ 0-2644-5499 www.tcels.or.th,www.facebook.com/tcelsfan

ธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ กำลังรุ่ง

เทรนด์ตลาดบ้านมือสอง และคอนโดมิเนียมกำลังรุ่ง เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) จึงตอบรับตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ด้วยการขยายธุรกิจ แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผลการตอบรับจากผู้ที่สนใจดีเกินคาด ในปีนี้ทะลุตามเป้า 50 สาขา ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรฝึกอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์การซื้อขาย (TSA) เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การขาย การวางแผนการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการเป็นนายหน้าอย่างมืออาชีพ ปัจจุบันมีผู้จบหลักสูตรไปแล้วกว่า 70 คน ใน 5 รุ่น โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2650-5151 ต่อ 408

ฮิตเรียนหลักสูตรอินเตอร์

แนวโน้มความตระหนักถึงความสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับเออีซี ควบคู่กับค่านิยมในหลักสูตรการเรียนการสอนต่างประเทศของผู้ปกครองในระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดให้ธุรกิจให้บริการด้านการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การศึกษาหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและค่าเทอมที่แพงขึ้น ในปี 2556 จะส่งผลให้มูลค่าตลาดโรงเรียนนานาชาติสูงขึ้นเป็น 19,973 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 16 จากปี 2555 ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้มูลค่าค่าเทอมระดับปริญญาตรีในรูปแบบหลักสูตรนานาชาติสูงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะชูจุดแข็งในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อขยายฐานนักศึกษาไปสู่ประเทศในอาเซียน ผ่านกลยุทธ์การมุ่งเน้นความเข้มข้นทางวิชาการ ความหลากหลายของสาขาวิชา และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0