อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

จี้​รัฐ​ปัด​ฝุ่น​แก่ง​เสือ​เต้น​-​เพิ่ม​แหล่ง​น้ำ​

“​สุเมธ​” ​จี้​รัฐ​ปัด​ฝุ่น​แก่ง​เสือ​เต้น​ ​รื้อ​โครงการ​เก่า​ ​เพิ่ม​แหล่ง​เก็บ​น้ำ​ทั่ว​ประเทศ​ ​เตือน​ถ้า​ไม่​แก้​อาจ​เกิด​สงคราม​แย่ง​น้ำ​ อังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 04.39 น.

“​สุเมธ​” ​จี้​รัฐ​ปัด​ฝุ่น​แก่ง​เสือ​เต้น​ ​รื้อ​โครงการ​เก่า​ ​เพิ่ม​แหล่ง​เก็บ​น้ำ​ทั่ว​ประเทศ​ ​เตือน​ถ้า​ไม่​แก้​อาจ​เกิด​สงคราม​แย่ง​น้ำ​

​วัน​นี้​ (15 ​มิ​.ย.) ​ผู้​สื่อ​ข่าว​ราย​งาน​ว่า​ ​นาย​รอย​ล ​จิตร​ดอน​ ผอ.​สถาบัน​องค์​การ​มหาชน​ ​เปิด​เผย​ว่า​ ​วิ​ฤ​ก​ตน​้ำ​ใน​ปีน​ี้ ​เป็น​สิ่ง​ที่​คาด​การณ์​ไว้​ล่วง​หน้า​แล้ว​ว่า​ ​เป็น​สิ่ง​ที่​จะ​ต้อง​เกิด​ขึ้น​ ​เพราะ​มี​สัญญา​น​ปรากฏ​การณ์​เอ​ลน​ิโญ่​มา​ตั้ง​แต่​ปลาย​ปี​ที่​แล้ว​ ​ซึ่ง​จะ​ส่ง​กระทบ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​แห้ง​แล้ง​มาก​กว่า​ทุก​ปี​ ​รวม​ทั้ง​ฤดู​ฝน​จะ​มา​ช้า​กว่า​ปกติ​ ​และ​ปริมาณ​น้ำ​ฝน​น้อย​ลง​ ​เพราะ​มี​ผลก​ระ​ทบ​จาก​สภาวะ​โลก​ร้อน​ ​ซึ่ง​เหตุ​การณ์​อย่าง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​แน่น​อน ​และ​มี​ความ​รุน​แรง​มาก​ขึ้น​ ​หาก​ไม่​มี​การเต​รี​ยม​แผน​รับ​มือ​ที่​ครอบ​คลุม​ทั้ง​ลุ่ม​น้ำ​ที่​สำคัญ​ ​เพื่อ​วาง​แนว​ทาง​แก้​ไข​ให้​ระบบ​น้ำ​ของ​ประเทศ​มี​ความ​คล่อง​ตัว​ ​และ​ทัน​ต่อ​เหตุ​การณ์​ ​ที่​ผ่าน​มา​ปัญหา​สำคัญ​หน่วย​งาน​ด้าน​น้ำ​แก้​ปัญหา​แบบ​ต่าง​คน​ต่าง​ทำ​ ​โดย​มี​การ​ทำงาน​แบบ​แยก​ส่วน​ ​คือ​ ​เมื่อ​เกิด​ภัย​แล้ง​ก็​จะ​แก้​ปัญหา​เฉพาะ​ภัย​แล้ง​ ​ไม่​ได้​มอง​ถึง​การ​รับ​มือ​ปัญหา​น้ำ​ท่วม​ ​พอ​ช่วง​น้ำ​ท่วม​ก็​แก้​เฉพาะ​น้ำ​ท่วม​ ​ไม่​ได้​มอง​แผน​ภัย​แล้ง​ไว้​ล่วง​หน้า​ ​ทำ​ให้​การ​บริหาร​จัดการ​น้ำ​ไม่​ครบ​วง​จร​ ​เกิด​ปัญหา​น้ำ​ซ้ำ​ซาก​ทุก​ปี​ ​หน่วย​งาน​ภาค​รัฐ​ที่​ดู​แล​เรื่อง​น้ำ​ต้อง​ปรับ​ตัว​ ​และ​ทำงาน​แบบ​บูร​ณา​การ​ ​ใช้​การ​จัดการ​ระดับ​ชุม​ชน​มา​ช่วย​ ​เพื่อ​ให้​ภาค​ประชา​ชน​เข้า​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​แก้​ปัญหา​ร่วม​กัน​ ​คาด​ว่า​ใน​เดือน​ ส.ค. ​อิทธิ​พล​ปรากฏ​การณ์​เอ​ลน​ิโญ่​เริ่ม​หมด​ไป​ ​ปรากฏ​การณ์​ลาน​ิ​ย่า​เกิด​ขึ้น​แทน​ ​ซึ่ง​จะ​ส่ง​ผล​ให้​มี​ปริมาณ​ฝน​ตก​มาก​กว่า​ปกติ​ ​อาจ​จะ​ทำ​ให้​เกิด​น้ำ​ท่วม​หนัก​ได้​ใน​บาง​พื้น​ที่​ ​ทั้ง​นี้​ ​ขอ​เรียก​ร้อง​ให้​หน่วย​งาน​ด้าน​น้ำ​ทุก​หน่วย​ต้อง​วาง​แผน​รับ​มือ​ไว้​ล่วง​หน้า​ ​เพราะ​สภาพ​อากาศ​ที่​แปรปรวน​ของ​โลก​ส่ง​ผล​ให้​เกิด​ภัย​พิบัติ​ต่าง​ ๆ ​รวด​เร็ว​ ​รุน​แรง​ ​และ​มี​ความถี่​ของ​การ​เกิด​เหตุ​การณ์​มาก​ขึ้น​ ​หาก​กลัว​แต่​ว่า​จะ​โดน​ต่อ​ต้าน​ ​ใน​อนาคต​ประเทศไทย​จะ​เจอ​วิ​ฤ​กต​เรื่อง​น้ำ​หนัก​มาก​ ​อาจ​จะ​ถึง​ขั้น​สงคราม​แย่ง​น้ำ​ขึ้น​มา​ ​ทั้ง​ที่​ประเทศไทย​ไม่​ควร​จะ​เกิด​ปัญหา​เรื่อง​น้ำ​ขาด​แคลน​ก็​เกิด​ขึ้น​แล้ว​

​ด้าน​ ​นาย​สุเมธ​ ​ตันติ​เวช​กุล​ ​เลขาธิการ​มูลนิธิ​ชัย​พัฒนา​ ​เปิด​เผย​ว่า​ ​เรื่อง​ปัญหา​น้ำ​เป็น​ปัญหา​ยาว​นาน​ซ้ำ​ซาก​ของ​ประเทศไทย​ ​เดี๋ยว​น้ำ​แล้ง​ ​น้ำ​ท่วม​ ​ปัญหา​การ​ขาด​แคลน​น้ำ​ไม่​ได้​เกิด​ฝน​น้อย​ ​หรือ​ปริมาณ​น้ำ​น้อย​ ​เพราะ​แต่​ละ​ปี​ฝน​ตก​เฉลี่ย​ใน​ประเทศ​ไม่​ต่าง​กัน​ 10 ​เปอร์เซ็นต์​ ​ปัญหา​เกิด​จาก​การ​ที่​ไม่​สามารถ​กัก​เก็บ​น้ำ​ฝน​เอา​ไว้​ใช้​ได้​อย่าง​เพียง​พอ​ ​โดย​เปรียบ​เทียบ​ว่า​ ​ฝน​ที่​ตก​ลง​มาร​้​อย​หยด​ ​เรา​สามารถ​กัก​เก็บ​ไว้​ได้​เพียง​ 9 ​หยด​ ​ส่วน​ที่​เหลือ​ถูก​ปล่อย​ทิ้ง​ไป​โดย​ไม่​ได้​รับ​ประโยชน์​

“​ถึง​เวลา​ที่​ภาค​รัฐ​ ​และ​ภาค​ประชา​ชน​เข้า​มาร​่ว​มก​ัน​แก้​ปัญหา​ ​เพื่อ​ความ​ยั่งยืน​ ​และ​เพื่อ​ให้​เกิด​ความ​สมดุล​ใน​การ​บริหาร​จัดการ​น้ำ​ทั้ง​ระบบ​ ​โดย​เฉพาะ​รัฐบาล​อย่า​แก้​ปัญหา​เรื่อง​น้ำ​ทำ​แบบ​ไฟ​ไหม้​ฟาง​ ​โดย​ภาค​รัฐ​จะ​ต้อง​เดิน​หน้า​ทุก​โครงการ​ที่​ได้​ศึกษา​ไว้​แล้ว​ ​มา​ปัด​ฝุ่น​เร่ง​ดำเนิน​การ​ทัน​ที​ ​เพื่อ​เพิ่ม​พื้น​ที่​แหล่ง​กัก​เก็บ​น้ำ​ไว้​ให้​มาก​ที่​สุด​ ​ไม่​ว่า​จะ​เป็น​โครงการ​แก่ง​เสือ​เต้น​ ​โครงการ​พัฒนา​ลุ่ม​น้ำ​ทุก​แห่ง​ ​เพราะ​ว่า​สถาน​การณ์​ต่อ​จาก​นี้​จะ​รุน​แรง​มาก​ยิ่ง​ขึ้น​ ​บาง​โครงการ​อาจ​จะ​ส่ง​ผลก​ระ​ทบ​สิ่ง​แวด​ล้อม​ ​และ​ประชา​ชน​ ​แต่​ต้อง​มี​การ​ชด​เชย​ ​ช่วย​เหลือ​ ​ฟื้น​ฟู​อย่าง​เหา​มะ​สม​ ​โดย​ให้​ใช้​โครงการ​เขื่อน​ป่า​สัก​ชล​สิทธิ์​เป็นต้น​แบบ​ใน​การ​พัฒนา​แหล่ง​น้ำ​ ​สามารถ​แก้​ปัญหา​ได้​อย่าง​ครบ​วง​จร​ ​หลัง​จาก​า​รก​่อ​สร้าง​แล้ว​สามารถ​บรรเทา​ความ​เสีย​หาย​จาก​ภาวะ​น้ำ​ท่วม​กรุง​เทพ​ฯ ​ลด​มูล​ค่า​ความ​เสีย​หาย​มหาศาล​ลง​ไป​ได้​ ​เป็น​แหล่ง​น้ำ​ใช้​ใน​พื้น​ที่​ลุ่ม​เจ้าพระยา​ได้​อย่าง​ทั่ว​ถึง​ ​ใน​ขณะ​ที่​ ​ภาค​ชุม​ชน​ ​และ​ประชา​ชน​ต้อง​ใช้​ภูมิ​ปัญญา​ท้อง​ถิ่น​ใน​การ​บริหาร​จัดการ​น้ำ​ ​สร้าง​แหล่ง​น้ำ​ขนาด​เล็ก​ชุม​ชน​ใน​ระดับ​ครัว​เรือน​ ​เพื่อ​ให้​ช่วย​เหลือ​ตัว​เอง​ใน​การ​ยัง​ชีพ​ได้​ก่อน​ ​ไม่​ใช่​รอ​ความ​ช่วย​เหลือ​ภาค​รัฐ​อย่าง​เดียว​ ​ทุก​ภาค​ส่วน​เดิน​หน้า​ไป​พร้อม​ ๆ ​กัน​ ​เพื่อ​ให้​การ​แก้​ปัญหา​มี​ความ​เหมาะ​สม​ใน​แต่​ละ​พื้น​ที่​ด้วย​” ​นาย​สุเมธ​ ​กล่าว​.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0