อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

“นิติราษฎร์”เปิดตัว“ครก.112”แก้กฎหมายหมิ่นฯ

นิติราษฎร์เปิดตัว“ครก.112”เดินหน้าล่า 1 หมื่นชื่อยื่นร่างแก้กฎหมายหมิ่นฯส่งรัฐสภา เพิ่มเหตุยกเว้นโทษกรณีแสดงความเห็นโดยสุจริต-ให้สำนักราชเลขาฯฟ้อง อ้างแก้ปัญหาใช้เล่นงานคนพร่ำเพรื่อ อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 05.44 น.

วันนี้ ( 15 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กลุ่มนักวิชาการในนามคณะนิติราษฎร์ ได้จัดเวทีเปิดตัวคณะรณรงค์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 (ครก.112) เพื่อผลักดันร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  โดย น.ส.กฤตยา อาชวนิจกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อ่านแถลงการณ์ตอนหนึ่งว่า  คณะนิติราษฎร์ขอเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยมีสาระสำคัญคือ 1.ให้ยกเลิกมาตรา 112 ออกจากลักษณะว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักร 2.เพิ่มหมวดลักษณะความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 3.แบ่งแยกการคุ้มครองสำหรับตำแหน่งพระมหาษัตริย์ ออกจากการคุ้มครองสำหรับตำแหน่งพระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  4.เปลี่ยนบทลงโทษให้กำหนดโทษสูงสุดอยู่ที่การจำคุกไม่เกิน 3 ปีสำหรับการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือการแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ และไม่เกิน 2 ปีในกรณีที่กระทำต่อพระราชินี รัชทายาท และเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  5.เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดกรณีแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต 6.เพิ่มเหตุยกเว้นโทษ ในกรณีที่ข้อความที่กล่าวหานั้นได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นความจริงและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และ 7.ให้สำนักราชเลขาธิการเท่านั้นมีอำนาจเป็นผู้กล่าวโทษผู้ที่ทำความผิดแทนพระองค์ คณะนิติราษฎร์ จะร่วมกับกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคม นักเขียน และนักวิชาการ ได้มีมติผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ด้วยการทำในนามของ ครก.112 และรวบรวมรายชื่อประชาชนอย่างน้อย 10,000 คน ภายในเวลา 112 วัน เพื่อนำเสนอร่างกฎหมายนี้ต่อไป

นายนิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ทำไมจึงต้องแก้ไขมาตรา 112” ว่า กรณีของมาตรา 112 เราไม่สามารถนิยามหรือหาหลักเกณฑ์ได้อย่างชัดเจนว่าการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายนั้นเป็นอย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาของศาล นอกจากนี้ สัดส่วนของผู้ถูกลงโทษตามมาตรานี้ที่กำหนดให้ต้องถูกจำคุกไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือไม่เกิน 15 ปีนั้น ไม่สอดคล้องกับความผิดที่เขาทำ มีโทษแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมาก และการให้มาตรา 112 ออกจากลักษณะว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรนั้น เพราะถ้าผู้ที่ทำความผิดโดยไม่ได้มีเจตนาที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ เช่น เป็นคนปากพล่อย เขาก็ควรได้รับโทษที่ลดลง   อีกทั้ง การปล่อยให้ทุกคนมีสิทธิ์ฟ้องร้องใครก็ได้ในความผิดตามมาตรานี้ ทำให้ถูกใช้อย่างพร่ำเพรื่อหรือฉ้อฉล และมีการใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือทางส่วนตัวไปใช้ฟ้องร้องกล่าวโทษคนที่เราไม่ชอบ ซึ่งส่งผลร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย จึงควรแก้ไขโดยกำหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นมีอำนาจฟ้องร้องกล่าวโทษได้ นี่จึงเป็นการแก้ไขตัวบทกฎหมายเพื่อไม่ให้มีใครสามารถนำไปใช้อย่างฉ้อฉลได้

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0