อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 3.0% รอบครึ่งปีแรก

กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง ประกาศจ่ายเงินปันผล 3.0% รอบครึ่งปีแรก พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.59 น.

 

วันนี้ ( 19 ก.ค.) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์ และประธานกรรมการในคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เปิดเผยว่า กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกของปี 55 ที่ผ่านมา สำหรับนักลงทุนประเภท ก. หรือนักลงทุนทั่วไป 3% หรือเท่ากับหน่วยละ 0.30 บาท เป็นผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 4 ธนาคารที่ 2.86% แต่งดจ่ายเงินปันผลสำหรับนักลงทุนประเภท ข.หรือนักลงทุนสถาบัน

ทั้งนี้กองทุนฯ พิจารณาจากรายได้จากการลงทุนสุทธิรวมกับกำไร ที่เกิดขึ้นจริง สำหรับงวดครึ่งปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 9,117.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 7,431.35 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 54 เท่ากับ 9,858.36 ล้านบาท

โดยกองทุนฯ ได้รับผลบวกจากสภาวะตลาดตราสารทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยครึ่งปีแรก ปรับเพิ่มขึ้น 17.47% เนื่องจากได้รับผลดีจากการที่เงินของนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามา ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีเติบโตได้ดี ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำทั่วโลก และสภาพคล่องในตลาดที่มีอยู่สูง

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะประกาศขึ้นเครื่องหมายเอ็กซ์ดีในวันที่ 27 ก.ค.นี้ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 ส.ค. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 ส.ค. ปัจจุบัน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีขนาดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 29 มิ.ย.เท่ากับ 175,547.09 ล้านบาท  มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของนักลงทุนประเภทนักลงทุนทั่วไปเท่ากับ 10.9895 บาท
 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0